19-12-2019

Sally Face

Speel Sal Fisher, een jongetje met blauwe staartjes een prothese gezicht en een mysterieus verleden.
Het spel is opgedeeld in 5 korte episodes.

Website

Steam 'Achievement'.

 

Episode 1: Strange Neighbors

Episode 2: The Wretched

Episode 3: The Bologna Incident

Episode 4: The Trail

Episode 5: Memories and Dreams

 

Episode 5: Memories and Dreams

 
Spelmenu - Escape [ESC] toets
Inventaris - open en sluiten, Q toets.
Daarin kan je ook je doel zien  (goal).

Je kan totaal 35 prestaties krijgen - 7 in elke episode.

Je kan deze openen in het spelmenu 'Achievement'.

 

Episode 5: Het duistere mysterie komt ten einde.

 

Begraafplaats
Sally is dood, je speelt als Ashley. Kijk naar alle graven. Look links naar het einde van de  begraafplaats en zie een zeshoek op de grond liggen. Klik op enter en je ziet een grijze zeshoek met 5 groene stippen  (1/6).

 

Voor de "DOG" prestatie moet je in het spel 6 zeshoeken (hexagoon) vinden. Als Ashley vindt je er drie en als Sally ook drie. Nadat je alle zeshoeken verzameld hebt, ga je verder met het verhaal totdat Sal en Ash vast komen te zitten achter een metalen deur in de tempel.

 

Ga aan de rechterkant naar het laatste graf van Sal Fisher.

Kijk naar de grafsteen en naar het masker op de grond.
 

Thuis
Ashley is thuis. Praat met Neil.

Lees na het gesprek de notities (notes) op de tafel.

 

Lees in het spel 7 notities voor de "Seeker of Knowledge" prestatie.

Eerste notitie "Summary of Cultist Notes 03-05".

 

Verlaat de kamer van Neil - trap naar beneden.
Ga rechts in de kamer door de deur die op een kier staat.
Kijk naar de foto op een doos.
Verlaat de kamer en rechts naar de badkamer (bathroom).
Ga links van de wastafel (enter) en zie een blauwe zeshoek met 1 witte stip (2/6).
Verlaat de badkamer en rechts naar de kelder (Basement).
 

Kelder
Kijk/praat met Maple opgesloten in een kooi onder de trap.
Op de zitbank is een dagboek met notities. Tweede notitie "Maple's Corruption".

Verlaat de kelder en ga rechts naar buiten.
 

Schuur
Ga naar de schuur (shed).
De code van de schuur is 4035364 (dezelfde code als in episode 4).

 

Hiervoor krijg je de "Memorized " prestatie

 

 

 

De schuurdeur gaat ook open zonder de code, maar dan krijg je de prestatie niet.
Lees binnen de notities van Todd. Derde notitie "The Final Prophecy of Citlali Grey".

Pak het pakketje (package) rechts op de werktafel en praat met de geest van Larry.


Thuis
Nu ben je weer in huis. Maar Neil is er niet.

Lees rechts de notities van Todd. Vierde notitie "Todd's Notes".

Onderzoek de rugzak (backpack) op de grond.
Je neemt er vier C-4 explosieve en een detonator uit.

Ga naar beneden en naar de kelder.

Zie dat kooi leeg is. Je hoort het geluid van de voordeur.
Ga naar boven en links naar de keuken.
Lees de brief op de tafel tegenover de koelkast. Vijfde notitie "Ashley's letter".

Je gaat automatisch naar de tempel.


Tempel
In de inventaris heb je een tempelkaart met de locatie van vier pilaren.
Je moet daar de explosieve in zetten. Kijk uit voor de "Dead" sekte leden.

Loop langs openingen of ga door openingen als ze er niet voor staan.

Zorg dus dat ze je niet zien, anders is het game over.

 

Om de "Escaping Death" prestatie te krijgen, mag je niet sterven of Game Overs krijgen door de hele episode. Ashley mag dus niet betrapt worden, evenals de meerdere gevechten als Ash, Sal en Larry. De gevechten zijn eenvoudig, maar vanwege het automatisch opslaan van het spel, zal het spel als je sterft waarschijnlijk opslaan en dan moet je de episode opnieuw spelen en proberen niet dood te gaan. Anders speel de episode om de gevechten zo goed mogelijk te leren. De aanvallen komen altijd uit dezelfde richting, dus dan moet het niet moeilijk zijn om dat te onthouden en speel de episode opnieuw!!!


Je begint in de zuidelijke gang (south hall).

Ga links door de doorgang, naar de westelijke gang (west hall).
In deze gang zijn drie doorgangen. Loop naar links.
Plaats een explosieve in de pilaar waarin ook vazen staan (place C-4).


Ga links naar de noordelijke gang. Hier staan twee sekte leden te praten.
Ga dan daarna als ze weg zijn uiterst links naar de oostelijke gang (east hall).
Plaats links een explosieve in de pilaar.
Loop verder en zie onder de rode banner een witte zeshoek met 3 blauwe stippen (3/6).
Ga links naar de zuidelijke gang. Ga links naar de binnenste westelijke gang (inner).
Ga rechts voorbij de centrale kamer (center chamber).

Plaats daar rechts een explosieve in de pilaar.
Een vaas valt op de grond. Ga links terug naar de noordelijke gang.
Dan links naar de binnenste oostelijke gang, en links naar de pilaar met vazen.
Plaats de laatste explosieve in de pilaar.
Ga dan links door de doorgang naar de kerker (dungeon).
Hier zijn Neil en Maple. Praat met Neil en Maple en met Travis.

Eerste piramide
Jij hebt controle over Sally in de leegte (void). Ga links en ga het huis binnen.
 

Om de "Vestige"prestatie te krijgen, moet je alle optionele dialogen bespreken met Jim Johnson plus de donkere en lichte kamers naast de trap betreden. Ga dus eerst links van de trap de witte kamer binnen, ga terug en dan rechts van de trap de donkere kamer binnen.


Ga trap naar boven en praat met Jim Johnson - je moet drie piramides vinden.
Praat met Jim?

Ga naar de gang (hallway) door deur "1".
Ga door deur "2" en ga door de witte doorgang.

Sally's Huis
Ga links naar de keuken en lees de brief op de tafel.
Ga rechts naar de woonkamer en ga in Sally's kamer.
Zie onder het bed een paarse zeshoek met 2 zwarte stippen (4/6).
Ga terug naar de woonkamer en rechts naar de tv. Zet de tv aan en zie een code: 5023 .
De kelderdeur klemt. Ga naar de kamer, links van Sally's kamer.
Zie links tegen de muur 3 roterende platen.
Draai de driehoekjes op de platen naar de bovenkant zodat er een groen lampje gaat branden.

5x links - 3x Rechts - 2x Midden en 4x Rechts


Ga naar de woonkamer en naar de deur van Todd's kamer.

De deur moet je openen met een cijfercode!
De 5023 code is echter niet goed. Het slot heeft een vijfcijfer code!
Zie 1:45 op de magnetron in de keuken. Zie in de badkamer 7842 op de spiegel.
5023 + 145 + 7842 = code 13010. Toets deze code in de deur van Todd's kamer.


Als je naar boven gaat, vind je de eerste piramide.
Ga als Ashley naar Sally's graf en praat met haar geest.
Verken de piramide. Je kan op drie verschillende delen klikken.
De notitie geeft een tip. Volg de Noord regel. Het heeft zwarte en witte helften.
Je moet op die delen klikken waarin de helften zijn aangegeven.

Klik dan vervolgens op 'Place'. Als alles correct is, begint de piramide te gloeien.
Boven - Rechts - Links - Boven - Links - Rechts en klik onder op "Place".

 

Tweede piramide
Voor de "Vestige" prestatie ga weer links en rechts van de trap de donkere kamer binnen.

Ga trap naar boven en praat met Jim Johnson.
 

Ga naar de gang (hallway) door deur "1".
Ga nu door deur "3" en door de witte doorgang.


Bos
Loop in het bos helemaal naar links onderaan het bosgebied.
Zie daar een groene zeshoek met vier rode stippen op de grond (5/6).
Ga in het bos naar rechts en  boven in het scherm naar de 3 lichtgevende platen "???".
De linkse heeft manen en zonnen, en rechts witte en zwarte vierkantjes.

 

Ga iets rechts en naar beneden in het scherm naar een ​​plaat.
Deze heeft 9 vierkanten. Ze kunnen zwart worden gelaten of wit worden gemaakt.
Maak de volgende vierkanten wit (vetgedrukt):

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Ga terug naar de drie platen en ga links om een ​​andere plaat te vinden.
Daarop kan je de zon en de maan veranderen.
Zet de manen in deze vierkanten (vetgedrukt):

1 2
3 4
5 6

De drie platen stijgen omhoog en zie drie kolommen.
Je moet ze zo draaien zodat de driehoekjes allemaal naar boven wijzen.
Draai de platen in deze volgorde: links, midden, rechts, links, midden rechts.
Een tweede piramide zal verschijnen.

Doe hetzelfde voor de tweede piramide en volg de WEST regel.
Rechts - Boven - Rechts - Links - Links - Boven - Rechts - Boven - Boven en op "Place".
 

Derde piramide
Voor de "Vestige" prestatie ga links en rechts van de trap de donkere kamer binnen.

Ga trap naar boven en praat met Jim Johnson.

Als je dat 3x gedaan hebt krijg je de prestatie.
 

"Vestige" prestatie

 

 


Ga naar de gang (hallway) door deur "1".
Ga nu door de deur "4" en door de witte doorgang .

Grot

Ga rechts van de boom en zie een rode zeshoek met 6 paarse stippen (6/6).
Ga de grot in en praat met het meisje, Tala Grey. Ga links en door de tunnel.
Loop dan helemaal naar links en klik op de knop in de muur, tussen de vele handafdrukken.
Je moet de drie platen draaien zodat de driehoekjes naar boven wijzen.

Midden - Links  en 2x Rechts.

Je ontvangt meteen de derde piramide en volg de OOST regel.
Links - Rechts - Boven - Rechts - Rechts - Links

Boven - Links - Rechts - Links - Boven - Rechts.

 

Tempel
Ashley begroet Sal's stem. Ze nodigt haar uit om 'zijn zwaard in de duisternis te worden'.
Druk op R. Ashley zwaait met een hand die haar wapen is geworden.
Verlaat de begraafplaats om terug te keren naar de tempel.
Ga naar links en naar de westelijke gang.
Ga naar links en naar de binnenste westelijke gang. Loop naar rechts.
Kijk naar de metalen deur van de centrale kamer - de deur is afgesloten.


Speel als Sal Fisher
Ga naar links en ga door de houten deur. We zijn in de kleiwereld.
Lees de notitie op het bureau naast de computer. Zesde notitie "The Devourers of God".
Noteer het jaar van de inwijding (initiation) onder aan de notitie - 1983.
Kijk naar de kluis (safe) en open de kluis met de code 1983.
Lees de brief in de kluis "Jim's Letter" - Zevende notitie.
 

 Krijg de "Seeker of Knowledge  prestatie.

 

 


Ga naar links en duw de kast (links van de console) van de muur af.
Ga door de opening. Ga in de leegte naar deur 5.
Klik op de zeshoeken (hint - de zeshoeken met stippen die je in het spel gezien hebt.
Klik op de kleur in volgorde met de aantal stippen erop (1 t/m 6).
Wit, Grijs, Blauw, Rood, Groen, Paars en dan de "O".
Zie een filmpje van de moord op Sal's moeder.

 

Krijg de "DOG" prestatie

 

 

 

Kijk naar de console.
Stel de schuifregelaars van links naar rechts: omlaag, omhoog, naar het midden.
De tuimelschakelaars: omlaag, omhoog, omlaag.
Je hoort een geluid van een ontgrendelde deur.
Ga rechts en verlaat de kamer.

 

Speel als Ashley
Ga naar rechts en ga de centrale kamer binnen.
Aartsbisschop Kenneth Phelps zegt "We hadden je verwacht".
Je wordt aangevallen. Sla de aanvallende sekte leden neer met je vechthand (R).


Speel als Sal Fisher
Sal is verbaasd om de geest van Larry Johnson te zien. Hij geeft Sal een gitaar.

Larry wordt aangevallen door een monster en verdrijf hem (R).


Speel als Ashley
Ontwijk de roodoog monster aan het plafond als hij naar beneden valt.
Wanneer het monster op de grond valt, sla je erop met je hand.


Nadat je hem drie keer geraakt hebt, zie je dat Travis de aartsbisschop doodt.

Samen vallen ze in de kerker.
Kies de optie "NO" om de ontploffing van C4-explosieven te voorkomen.

Speel als Larry
Druk op de R-toets zodra de monsters je naderen en verdrijf ze.
Larry heeft de monsters uitgeschakeld en wendt zich tot Todd.

Speel als Sal Fisher
Druk op de R-toets, vecht tegen de spinmonsters met het geluid van je gitaar.


Speel als Ashley
Druk op de R-toets, vecht tegen de monsters met je vechthand.

Speel als Sal Fisher
Schud de spinmonsters af, ontwijk de boomwortels met scherpe punten.
Nadat je de spinmonsters verdreven hebt, vallen de boomwortels je aan.
Zie daarna een filmpje met de "God Devourer".


Dan vallen de groene boommonsters boven in het scherm je aan.

Ontwijk de rode vuurbollen en schiet in de mond, als ze hun mond openen.


Gebruik daarna de WASD-toetsen om Sal te besturen en schiet op de boomwortels.

Let op als je schuin aangevallen wordt moet je twee toetsen indrukken, om Sal schuin neer te zetten om op de boomwortel te schieten.  BV voor linksonder op de "SA" toetsen, linksboven "WA", rechtsboven "WD", rechtsonder "SD". Je kan ook je pijltoetsen gebruiken.

 

Ontwijk dan de ogen en schiet op de ogen door op R te drukken.


Vernietig de rode zaden.

 

Bekijk de laatste video.
 

"Escaping Death" prestatie

Ben je niet dood gegaan of Game Over gekregen in de gevechten door de hele episode, dan krijg je deze prestatie.

"The End" Prestatie

Voor het beŽindigen van episode 5

 

 

"Epilogue" prestatie

Deze prestatie krijg je als je in de episodes 1-5 alle prestaties 100% hebt.

Je kan dat controleren in het hoofdmenu onder 'Achievement'.

Heb je deze prestatie krijg je na het einde een "Secret end" te zien!

 

Einde

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.
GameSolves

NL Forum

Henk

Free Web Hosting