06-04-2012

 

Unga needs Mumba

Centraal-Europa - 25.000 jaar geleden ...
Unga is een jager uit de stenentijdperk. Hij komt thuis na een lange dag jagen met niets anders dan een klein ratachtig dier.

Het is niet goed genoeg voor zijn vrouw Nonga. Voor een lange tijd wil ze iets heerlijks eten. Unga moet op een mammoet gaan jagen.
Kan je Unga helpen met de jacht in zijn prehistorische avontuur?
 

Download Gratis spel

Praat altijd met iedereen over alles en onderzoek alles.

De X toets toont alle hotspots in het scherm.

I toets of pictogram linksonder in het scherm opent en sluit de inventaris.

F5 opent het spelmenu.

 

Grot van Unga
Pak de speer.
Pak de bot.
Pak het beeldje (figurine).
Gebruik het beeldje in het gat in de muur.

Praat met Nonga.
Verlaat de grot.

Buiten de grot van Unga
Gebruik de bot op de steen en krijg een gebroken bot.
Ga naar beneden - achter de grot.
Klik op de struik. Klik weer op de struik en krijg een ​​ei.
Volg het pad, onder in het scherm.

Kamp
Loop iets naar rechts en probeer de lange spitse steen uit de grond te trekken.
Praat met de vrouwen, Ambe en Julta.
Aai (tousle) Luba over haar bolletje en neem de ronde kiezelsteen van Luba.
Ga rechts in de grot.

Grot van Araakalo, de sjamaan
Praat met Araakalo. Filmpje.

Geestenwereld
Klik 3x op de schaduw plek op de grond.
Praat met geest1 (spirit).
Beweeg het gat en bal, zodat de bal in het gat rolt:

  1. Klik op de bal

  2. Klik op het gat

  3. Klik nogmaals op het gat

  4. Klik op de bal

  5. Klik snel op het gat

Praat met geest2.

Klik op de opening.

Praat met geest3.

Grot van Araakalo
Praat na het filmpje weer met de sjamaan en vraag ook over het weer. Verlaat de grot.

Kamp
Praat met Ambe over het weer en zeg dat het weer zal veranderen.
Verwijder de kledingstukken aan de waslijn.
Probeer de lange spitse steen uit de grond te trekken - 3x.
Volg het pad onder in het scherm.

Je hebt een overzicht over het gebied.

Loop naar de heuvel (hill).


Heuvel
Pak wat kleine stenen en breek een tak van de dode boom.

Verlaat de heuvel. Loop naar de klif (cliff).


Klif
Probeer naar het nest bovenop de klif te klimmen.
Verlaat de klif. Loop naar de weide (meadow).

Weide
Praat met Ronko en Braak en vraag 2x naar de klif.
Geef de juiste antwoorden: "Tussen (between)"; "De struiken (the bushes)"; "De stenen (the stones)".

Het pad is tussen de stenen en struiken.


Gebruik het ei op de stapel stenen. Toon Kaffla (rat in je inventaris) aan Frako, om hem af te leiden. Verwissel dan snel, als Frako het ei kapot knijpt, de kleine stenen uit de inventaris met de stenen gereedschappen naast Frako. Lukt het niet de eerste keer kan je een ei uit het mandje in het kamp nemen - praat met Ambe tot je een ei mag nemen en probeer het opnieuw de kleine stenen te verwisselen met de stenen gereedschappen. Verlaat de weide. Loop naar Mota Raganu.

Mota Raganu
Pak wat as. Verlaat Mota Raganu. Loop naar de rivier.


Rivier
Gebruik de scherpe steen (steen gereedschap) op de berkenboom en krijg berkenschors.
Loop iets naar links. Praat met Konk tot je Ezze krijgt (slang).

Kamp
Pak nu de lange spitse steen.
Leg de berkenschors en as in het kuiltje met teer.
Gebruik de tak in de vlam van het kampvuur.
Gebruik de brandende tak in het teer kuiltje, om de teer te krijgen
Ga naar links. Volg het pad omhoog - achter de klif.


Buiten de grot van Unga
Combineer in de inventaris de teer met de speer.
Gebruik dan de kleverige speer op het beeldje onder op de tak, om het beeldje te krijgen.

Ga terug naar beneden, naar het kamp en naar de overzicht.
 

Heuvel
Combineer de teer met de gebroken bot.
Combineer dan de kleverige gebroken bot met de tandvomige stenen gereedschap (toothy stone), om een soort zaag te krijgen. Gebruik dan de zaag op de boom, om de boomstam te krijgen.

Klif
Combineer de scherpe steen met Ezze (slang).
Combineer dan de tandloze Ezze met de ronde kiezelsteen.
Neem links het oostelijke pad naar de top van de klif.
Gebruik de geladen Ezze op het nest.

Pak het nest van Ahgal (arend) en je neemt ook het Ahgal ei uit het nest.
Ga naar beneden.

Weide
Geef het beeldje aan Ronko.

Rivier
Geef het Ahgal ei aan Konk. Ga links naar het jachtgebied (hunting ground).

Jachtgebied
Praat met Ronko en Braak en vraag naar het beeldje.

Als Ronko en Braak hier niet zijn, verlaat je het jachtgebied en ga weer terug.
Verlaat het jachtgebied.

Kamp
Geef het beeldje aan Julta. Ga rechts in de grot.

Grot van Araakalo
Geef de boomstam, scherpe lange steen en nest van Ahgal aan Araakalo. Krijg het offer (sacrifice).

Gebruik de tak in de kom op de grond met dieren vet en krijg een vettige tak.

Kamp
Gebruik de vettige tak in de vlam.
Ga snel onder in het scherm naar het overzicht en ren naar Mota Raganu.

 

Mota Raganu
Gebruik het offer op Mota Raganu. Gebruik de brandende tak op het offer. Als de tak niet meer brand, ga je terug naar het kamp en steek de tak opnieuw aan in het kampvuur en probeer het opnieuw. Gebruik nu de slagtanden (tusks). Aanbid/klik (workship) Mota Raganu. Filmpje.
 

Jachtgebied
Ga links van de rivier naar het jachtgebied. Praat met Ronko over het beeldje.

Kamp
Geef het beeldje aan Julta.

Jachtgebied
Praat met Ronko en vertel over het beeldje.

Grot van Unga
Geef het beeldje terug aan Nonga (of leg het beeldje in de tas).

Jachtgebied
Gebruik de speer op Mumba (mammoet). Filmpje.
Gebruik de scherpe steen op Mumba in de valkuil en krijg vlees.

Rivier
Ga naar rechts. Praat met Konk.

Geef het vlees aan Konk.

Einde

 

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.
GameSolves
NL Forum

Henk

Free Web Hosting