16-08-2007

Saw 1 en 2 Free Fan games

Website

Download SAW I (46 mb)

 

Allan en Carl; zijn opgesloten in een badkamer. Ze weten niet wat er gebeurd is en wat ze hier doen. De badkamer wordt verdeeld door een rode lijn. Hoe komen jullie hier levend uit? Je speelt het spel met de 2 karakters. Om van karakter te wisselen gebruik je rechtsonder in het scherm de 'change' toets. In het spel ga je met de cursor boven in het scherm voor het spelmenu en de inventaris. Het spel is in het Engels maar het startmenu is in het Spaans. Belangrijk is om met elkaar te communiceren en alles in je inventaris te onderzoeken. Als je op een object in het spel inzoomt, verlaat je dat scherm aan de zijkant, met de cursor 'Exit'. 

 Jugar - Play
Configuración - Settings
Desinstalar - Uninstall
Páginas web - Web sites
Salir - Exit

Oplossing
Je start met Allan: Praat met Carl. Uiteindelijk kan je vragen, "Weet jij waarom wij hier zijn?" - “Do you know why are we here?”  Carl weet van niets. Vraag hem het opnieuw en hij zal openbaren wie er achter zit. Vraag daarna alles. Beide hebben een cassette in de inventaris en Allan heeft ook Sleutel 1. Allan heeft Cassette 1 en Carl Cassette 2. Controleer je inventaris. Pak het Stuk Papier, die onder de pijpen ligt. Lees het - open de inventaris, klik op 'look at' en klik op het stukje papier. Vergeet niet om alle aantekeningen te lezen die je vindt, anders weet je niet wat je moet doen. Ga naar de badkuip. Pak de Kurk op de kraan. bekijk de gekleurde badmuur. Je ontdekt een los stukje papier met daarachter een houtenkist waaruit je de Hakbijl pakt.

Onderzoek het afvoerputje. Je ziet een cassettespeler aan een touwtje. gebruik de kurk op het touw om de Cassettespeler te pakken. Speel cassette 1 af  - klik de cassette op de cassettespeler in je inventaris. Praat met Carl en zeg dat hij cassette 2 (tape) aan je moet geven. Speel cassette 2 af (gebruik de pijtjes om in de inventaris door te schuiven). 

Kijk nu naar de enige hele W.C. Open de deksel van de waterbak Pak de Deksel van de grond. Kijk, opnieuw in de waterbak en pak de Plasticzak. Ga in je inventaris en onderzoek de zak om hem te openen. In de zak is een: Touw met Haak een Incomplete Zaag, Geweer en Stenen. Werp een steen tegen de spiegel en zie dat dit geregistreerd wordt. Pak de 2 Glas Scherven - Je kan alleen het grote stuk gebruiken. gebruik het glasscherf op jezelf en zie dat je een cijfer 7 op je hals. hebt. Na het vinden van het nummer op je hals, kijk je naar Carl en zie dat hij een cijfer 9 op zijn hals heeft. Ga naar het cijferpaneel, tegen de muur (numbers box). Tik het getal 63 in (Vermenigvuldig de hals cijfers). Klik op de pijlen knop en dan op de lege knop - knop boven de pijlen knop. Pak de Envelop. Open de envelop (bekijk de envelop) en je krijgt Cassette 3, Sleutel 2 en een Kogel. Luister wat erop cassette 3 staat. Save.

Als je het spel nu wil beëindigen, laad je het geweer met de kogel en schiet Carl neer, maar dit is niet het goede einde. Een stem zegt in het Spaans: "Okay Allan ik geef je de sleutel om te ontsnappen, je koos de gemakkelijkste weg, de sleutel is in Carl, maar ben je wel dapper genoeg om hem in kleine stukken te snijden?"

Laad het spel. Geef Carl, Sleutel 1 en 2 en de Hakbijl. Wissel van karakter. gebruik de hakbijl op de ketting, maar je ontdekt dat de uitgang nog steeds is afgesloten. Zoem in, op de box. gebruik, sleutel 2 in het sleutelgat om hem te openen. Zoem in, op de geopende box. Draai aan de hendel van het water om het water te laten stromen en schakel alle lichtjes uit (zet alle schakelaars omhoog). Zie een blauwe tegel  (X - blue roller) en klik er 2x op. Je krijgt dan een Kistje. Open het kistje met, sleutel 1 en je krijgt een Zaagblad, twee Aantekeningen, Mobile telefoon, Schijnwerper, en een Gescheurd Papiertje. gebruik de Mobile telefoon om een bericht van Saw te krijgen (klik de telefoon op Carl). Geef het, Gescheurde Papiertje, Hakbijl en Zaagblad aan Allan. Wissel van Karakter.

Allan: Combineer het zaagblad met de zaag. Zoem in, op de wastafel. Plaats de kurk in de wastafel en draai de kraan open. De gootsteen loopt vol  en het overstromende water openbaart een vloertegel. Pak de Vloertegel, kijk op de plek van de verwijderde vloertegel en verwijder de losse rode Baksteen. Pak dan een Schilderij en een Aantekening. In de inventaris worden zij Bericht 2 en Gescheurd Papiertje, genaamd. .Combineer het gescheurde papiertjes met elkaar en zie een vreemde afbeelding - verticale strepen met elke streep een kleine horizontale streep in verschillende posities. Wissel naar Carl en ga terug naar de geopende box. Zet de schakelaars in de positie zoals je die op de afbeelding hebt gezien (horizontale streep) - Onder, Boven,Boven,Onder,Boven. 

Ga uit het scherm van de box en bekijk de box opnieuw. Carl begrijpt het nu. Kijk (met de oog cursor) naar de pijl, tegen de muur en zie dat de pijl omhoog wijst. Beweeg je muis een beetje omhoog om het plafond/dak (roof) te zien. Kijk in de exit opening. Wissel naar Allan en zoem in, op de badkuip. Bedek het afvoerkanaal (drain , linksonder) met de deksel (cister cover) en draai de kraan van het koude water open. De karakters praten over hun plan. Ga terug naar de badkuip en draai de koude waterkraan open. gebruik dan nu de hakbijl op de pijp. gebruik dan de zaag op de T pijp, tussen de wastafel en wc en je krijgt de T pijp. Kijk naar de T pijp in je inventaris en je krijgt Sleutel 3. Geef de hakbijl aan Carl en wissel van karakter.

Carl: gebruik de hakbijl op de pijp en wissel terug naar Allan. gebruik de vloertegel op het afvoerputje. De badkamer loopt vol met water maar net niet genoeg om op het dak te komen. Wissel naar Carl en geef de schijnwerper aan Allan. Wissel naar Allan: Geef het touw/haak aan Carl. bekijk de cassettespeler om de Batterijen te krijgen. gebruik de batterijen in de schijnwerper. gebruik de schijnwerper in het donkere uitgangsgat, om een ladder te zien. Zonder Allan te bewegen wissel je naar Carl. gebruik het touw op de ladder en grijp dan het touw. Allan zal een ruk aan het touw geven. Iets zal in het water vallen. Carl zal nog steeds niets doen wat noodzakelijk is, dus wissel naar Allan en klik in het vuile water. Je vindt een Vuil Kistje. gebruik, sleutel 3 om het te openen. Je krijgt een Aantekening en sleutel 4. gebruik, sleutel 4 op jezelf en geef het dan aan Carl. Wissel naar Carl en gebruik sleutel 4 op Carl. Klim op de ladder en samen ontsnappen jullie levend uit de badkamer. Einde 

SAW II

Slaapkamer - Je ontwaakt in een kamer met een man genaamd, Zepp die aan een bed vastgeketend is. Praat met hem en gebruik alle dialogen. Open je inventaris en spelmenu (plaats de cursor boven in het scherm). Klik op het tandwielpictogram (gebruik - use) en klik dan op het touw maarmee je vastgebonden bent om je te bevrijden. Het Touw komt in je inventaris. Je hebt Driehoek 4 al in je inventaris. Pak de Cassetterecorder van Zepp. Pak het papiertje, dat op de grond ligt en lees het papiertje in je inventaris - het is een aanwijzing die je later kan gebruiken. Pak en lees de Krant - je leest wat informatie over waar je bent en je ziet wat foto's uit het vorige spel. Praat met Zepp. Pak Cassette 1 die verborgen onder de krant ligt. Gebruik de cassette in de cassetterecorder -  je hebt nu een vermoede waarom Zepp hier is en een aanwijzing. Praat weer met Zepp en vraag de nieuwe dialogen. Bekijk Zepp voor een close-up en zie een rood voorwerp in zijn zak (merk op dat je dit pas kan doen nadat je de cassette beluisterd hebt en erover gepraat hebt met Zepp). Pak het rode object - Sleutel 1. Kijk in het muurgat en pak Videoband 1. Zie box 3 in de muur maar je er nog niets meedoen - de box heeft ook een deur maar je moet de box met de cursor vinden. Verlaat de kamer door de deur - rechtsonder in het scherm. 

 

Keuken - In het aanrechtkastje pak je een Luciferdoosje. Zie box 2 in de muur - links van de keukenkastjes. Zie en andere box, onder de keukenkastjes - cijfertoetsenbord. Pak en lees het papiertje op de koelkast - cryptische aanwijzing met 2 dezelfde zinnen "volg de hitte". Pak de kleine Schop in de hoek. Bekijk de drie lades. Uit de middelste la pak je een Mes. Open het fornuis en kruip (look) door het fornuis (volg de hitte). 

 

Kerker - Pak de Zaag. Bekijk box 1 in de muur. Gebruik sleutel 1 in het slot. Pak Driehoek 1 en Sleutel 1. Klik links in het scherm op return om uit dit scherm te gaan. Bekijk de dode Allen. Hij heeft iets in zijn hand. Pak de Envelop. Pak ook de Hypodermaal (onderhuids) Spuit van de grond. Open de envelop in je inventaris en je krijgt de Cassette van Allen in de inventaris. Gebruik deze cassette in de cassetterecorder - nu weet je hoe hij stierf. Gebruik videoband 1 in de videorecorder en je krijgt informatie over de handscanner. Zepp roept je, dus ga naar Zepp in de slaapkamer. De tijd loopt. Praat met Zepp. Ga terug naar de kerker via de hol in het fornuis - kijk in het fornuis. Bekijk het vloeistof op de grond - benzine. Gebruik het touw op de benzine. Gebruik een lucifer op het touw in de benzine en zie een scčne. In de muur is nu een gemarkeerde baksteen. Gebruik de gemarkeerde baksteen om het eruit te trekken. Pak een Oude Sleutel en Cassette 2. Gebruik cassette 2 in de cassetterecorder voor een aanwijzing. Gebruik opnieuw videoband 1 in de videorecorder en nu moet je de hint intypen.

De hint is - 1=0.

 

Keuken - Onder in het scherm is een gesloten metalendeur (je ziet de deur niet , loop naar de onderkant van het scherm). Bekijk de achtergrond en kom te weten dat het van papier is. Gebruik het mes op de papierenachtergrond en zie cijfers. De aanwijzing is dat je alle 1 cijfers niet telt. Tel alle andere cijfers bij elkaar op. Bekijk de numerieke opeenvolging en type in - 56. Ga uit het scherm en bekijk de box onder de keukenkastjes. Tik in 0.0.5.6. De rechter pijl zal oplichten. Ga naar de metalendeur. Open het klepje van het slot. Gebruik de oude sleutel in het slot en gebruik de rechtse pijl.

 

Bewakingskamer - Bekijk alles. Bekijk het badkamermodel en je krijgt een Mobiele Telefoon. Bekijk de mobiele telefoon en je ziet het vergroot in het scherm. Klik op het vakje tussen de groene en rode telefoonhoorn en je krijgt weer een aanwijzing. Bekijk de koffer om het te openen en er ligt vals geld in. Pak de Documenten, Videoband 2 en het Papiertje boven in de koffer. Lees de 4 documenten en het papiertje. De box in deze kamer heeft 4 driehoeken.

 

Keuken - Bekijk de tegeltjes tegen de muur onder de keukenkastjes. Gebruik de tegeltjes. Je trekt de tegeltje uit de muur en zie een getal - 468. Bekijk je mobile telefoon en bel nummer 468 - Tik de cijfers in op de telefoon en druk dan op de groene telefoon. De box langs de keukenkastje opent nu. Kijk in de box en pak Driehoek 2 en Sleutel 2.

 

Kerker - Nu je de plattegrond gezien hebt ga je met de muiscursor, rechtsonder in het scherm waar nu dat gebied geactiveerd is.

Gebruik de schop op dat gebied en pak Sleutel 3. Bekijk videoband 2 in de videorecorder. 

 

Slaapkamer - Bekijk de box en gebruik sleutel 3 in het slot. Pak Driehoek 3 en Sleutel 3.

Je hebt nu alle driehoeken die je nodig hebt (één ervan had je al vanaf het begin in je inventaris). 

 

Bewakingskamer - Nu je alle driehoeken hebt, kan je de box met de driehoeken openen door de driehoeken met het mechanisme te gebruiken.

Gebruik dan het mechanisme om de deur te openen. Pak Spuit A en Sleutel 4. 

 

Slaapkamer -Nu je alle sleutels (4) hebt kan je Zepp bevrijden. Gebruik de sleutel op de handketting en op de keten van de voeten. 

De spots om de keten te vinden is zeer moeilijk te zien. Je moet niet de ketting spot van de voeten gebruiken maar de keten.

Sleutel 1 opent de keten (shackle) van zijn rechtervoet.

Sleutel 2 opent de ketting van zijn linkervoet.

Sleutel 3 opent de ketting van zijn linkerhand.

Sleutel 4 opent de ketting van zijn rechterhand.

Zepp opent de deur en je bent bijna vrij. 

 

Werkplaats - Zepp gaat een uitweg zoeken. James zit gevangen in een metalenkooi. Zie de metalendeur. Als je heel goed kijkt zie je op het rechter middengebied een kettingslot op de deur. Gebruik de zaag op de ketting om de deur te openen. Zodra je binnen bent gebruik je het bloed - zak op het hoofd van James. 

Game over - Je kan het spel ook niet winnen. Deze moordenaar is niet de echte moordenaar van Saw II.

Ik denk dat er nog een deel 3 komt!. Einde
 

©Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves NL

NL Forum
Henk

Free Web Hosting