Process

Het verhaal speelt zich af in een trein in verschillende spoorrijtuigen. In ongeveer 20 minuten, zal er een ongeluk gebeuren.
De trein zal op volle snelheid ontsporen. Gedurende deze tijd moet je dat proberen te voorkomen, om je huid te redden.

 

Download gratis game Process

 

Trein - Rijtuig/Wagon

Ga vooruit, draai naar links en neem de identiteitskaart. Draai verder naar links, kijk op de vloer en open de klep. Zie onder de klep een slot op het zekeringkastje - je hebt een sleutel nodig. Ga achter naar de gesloten deur met een controlepaneel. Gebruik de identiteitskaart op het paneel - rechtermuis klik om onder in het scherm de inventaris en spelmenu te openen. Ga door de deur.

 

Besturingcabine

Kijk naar het besturingssysteem. Je ziet een klok, die de resterende tijd geeft van de Crash! Kijk ook op de instructieplaat - noteer de 03241. Draai naar links. Klik op de hendel. Kijk links naar een metalenkastje. Je kan het niet openen zonder gereedschap. Ga terug naar de rijtuig.

 

Rijtuig

Draai rechtsboven aan de rode wielklep. Ga achter naar de deur. Draai aan het handwiel en ga naar de motorcabine.

 

Motorcabine
Neem de tang en lees de notitie op de vloer.

 

Besturingcabine
Kijk naar het metalenkastje. Gebruik de tang en neem de sleutel.

 

Rijtuig

Kijk naar het zekeringkastje in de vloer. Gebruik sleutel erop en open het. Gebruik de schakelaar en ga terug naar de motorcabine.

 

Motorcabine
Open aan de linkerkant een klep. Alle controlelampjes van de drie indicatoren, moeten geel branden met gebruik van de knoppen. Heb je dat gedaan draai je naar rechts. Rechtsboven in het scherm kan je een ander kastje openen. Type het wachtwoord in = nummer op de instructieplaat - 03241.

 

De trein komt krijsend tot stilstand, en een moment later zet het zich weer in beweging. Je bent in de motorcabine. Verlaat de motorcabine.

Je komt in rijtuig 3. Zoek een weg naar rijtuig 1 en ga dan naar de motorcabine. Is je dat gelukt komt de trein tot stilstand. Verlaat dan de trein. De deur sluit achter je.

 

Station
Op de zitbank neem je de cartridge en rode sleutel. Draai naar links en gebruik de rode sleutel op de rode deur en ga naar binnen.

Draai rechts naar de ladder, klim op de ladder, open het luik en je bent weer terug in de trein.

 

Besturingcabine

Kijk naar het besturingssysteem. Plaats de cartridge in het systeem, klik op het opstart/reboot systeem en reboot het system - klik op 'yes'.

Het hele treinsysteem slaat op rood. Kijk rechts naar het rode scherm en klik op het rode scherm.

 

Einde

 

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.
GameSolves

Forum NL
Henk

Free Web Hosting