The Lost Prince Of Lorden
 

Download gratis spel: part 1

 

Je bent op weg naar Bridgetown, een groot en bloeiend dorp aan de noordelijke oever van Lorden. Er zijn vier dorpen. Een naar het noorden, oosten, zuiden, westen en een eiland. Je bent zuid van The Lore Lands gereisd, naar de overkant van de rivier Yeatham, om raad te houden met koning Aarion in zijn kasteel. Hij en zijn dochter, Prinses Petal, besturen de vier dorpen en het eiland van Lorden. Bij de kasteelpoort wordt het plotseling spookachtig en je bent bang. Als je weer wakker wordt heb je geen idee waar je bent en hoe je in deze situatie terechtgekomen bent!

 

 

Koningrijk van Aarion

 

Verplaats de muiscursor boven in het scherm om de inventarisbalk en spelmenu te openen. Na de intro bij de kasteelpoort ga je naar links. Praat met de rover (Rob) over alles. Ga verder naar links. Kijk voor de ingang naar het Fircombe bos links naar de struiken - een deel is donkerder. Onderzoek het donkere gedeelte - een pad gaat verder onder deze struik. Je moet iets scherps hebben om een doorgang te maken. Ga links het Fircombe bos in. Het is te donker om verder te gaan. Ga terug naar de kasteelpoort.
 

Kijk goed en je ziet een lang grassprietje langs het pad. Onderzoek het grasspreitje - het is scherp. Neem het grassprietje. Je hebt al een amulet in de inventaris. Ga naar de struik voor de ingang naar het bos. Gebruik het scherpe grassprietje op de struik. Ga door de opening tussen de struiken.

 

Je komt op een pad met bomen en overhangende takken. Loop naar rechts. Je komt in een ru´ne. Zie paddenstoelen groeien aan de voet van de ru´ne. Misschien zijn ze giftig, dus raak ze niet aan. Ga terug naar de kasteelpoort. Onderweg komt je Rob tegen. Deze keer berooft hij je. Loop naar de kasteelpoort.

 

Op de ophaalbrug zit nu een jonge man te vissen. Praat met John. Hij zal zijn vangnet aan je geven als je hem twee niet-giftige paddenstoelen geeft. Noteer wat hij zegt over de paddenstoelen, want je kan het hem niet opnieuw vragen?

 

"A short, thick, dark brown stem with two vertical grooves travelling the stems length.
A large, round, deep cap.
This is dark yellow in colour with three light green spots.
The gills on the underside of the cap are dark red in colour."
 
"A short, thin, dark green stem with four, light, red rings encircling the stems girth.
A small, oval, shallow cap.
This is light brown in colour with six dark brown stripes.
The gills on the underside of the cap are light yellow in colour."
 

Loop terug naar de ru´ne. Onderzoek elke paddenstoel - raak ze niet aan. Je moet de 2 juiste paddenstoelen nemen - de linkse van de middelste groep en de tweede van links van de rechtse groep (weet niet of dat per spel dezelfde paddenstoelen zijn). Ga terug naar John bij de kasteelpoort. Praat met John en geef hem de twee niet-giftige paddenstoelen inruil voor zijn vangnet. Ga terug naar de ru´ne. Nu vliegen er vuurvliegjes rondom een struik. Praat met de vuurvliegjes. Ze tonen je de weg achter de ru´ne. Volg het pad dat ze hebben verlicht.

Je komt op een griezelige kerkhof. Kijk naar het glas-in-loodraam. Een inscriptie luidt: "Een sleutel in de plaats, zal je vinden. Vijf beneden twee in, het ligt achter". Kijk naar de bakstenen onder het glas-in-loodraam. Tel vijf bakstenen naar beneden en twee bakstenen naar binnen (van rechts). Onderzoek de baksteen en je merkt op dat de mortel poederachtige is. Probeer de baksteen uit de muur te trekken. Verlaat het kerkhof en ga terug naar het Fircombe bos.

Ga in de duisternis van het bos om te ontdekken dat je wordt gadegeslagen door vele ogen. Je voelt dat er iets vreselijks gebeurd is. Ga naar de kasteelpoort. Het pad is verwoest! Praat aan de rand van het verwoeste pad met de handelsman. Hij zal je zijn troffel geven inruil voor een ​​mes. Ga terug naar het pad met de bomen en overhangende takken. Kijk naar de rechtse boom met het mos. Kijk naar de gravering in deze boom. Neem het mes. Neem achter je het stukje mos op de grond. Ga terug naar het verwoeste pad. Praat met de handelsman en ruil het mes voor zijn troffel. Ga terug naar het kerkhof.

 

Gebruik de troffel op de losse baksteen onder het glas-in-loodraam en neem dan de roestige sleutel op de grond. Ga rechts tot de roestige poort van een crypte. Gebruik de sleutel op de poort en ga in de crypte. Neem de ridderuitrusting op het graf en draag het - neem de uitrusting uit de inventaris en klik het op jezelf. Onderzoek de zijkant van het graf en zie een gat in de wand - je moet je gestolen amulet terugvinden. Verlaat de crypte. Ga terug naar het pad met de bomen en overhangende takken.

Zie in de linker boom een ​​holle boomstronk. Onderzoek deze stomp en je ziet is glinsteren. Gebruik de stomp (vingerpictogram) en je neemt je gestolen amulet uit de stomp Ga terug naar de crypte. Gebruik de amulet op het gat in de grafwand. De wand schuift naar beneden en neem het zwaard uit het graf. Onderzoek de modderhoop aan de achterkant van de crypte, op verschillende plaatsen. Je vindt uiteindelijk een kleine X van kiezelsteentjes. Gebruik de troffel op de X om een ​​klein gaatje te graven en je vindt een zakje met 10 goudstukken. Verlaat de crypte.

Onderzoek op het kerkhof de grafsteen van het graf onder (rechts) de uil. Gebruik het graf - je hebt een schop nodig. Ga terug naar het Fircombe bos. Hier is nu een handelsreiziger. Praat met hem en koop een schop met de goudmunten. Ga terug naar het kerkhof en gebruik de schop op het graf onder de uil. Neem een lege whisky fles. Ga naar de ru´ne. Gebruik nu je vangnet op de vuurvliegjes om er een paar te vangen. Combineer in de inventaris de vuurvliegjes met de lege fles en krijg een soort toorts. Ga naar het Fircombe bos.


Ga het Fircombe bos in. Gebruik de fles met vuurvliegjes op de duisternis. Er is nu licht. Als je de ridderuitrusting nog niet aangetrokken hebt doe je dat nu. Je moet een zwaard en mos in je inventaris hebben. Ga links dieper het bos in.

 

Einde deel1

 

GameSolves
Forum

Free Web Hosting