14-07-2007

In Cubation

 

Download Gratis Fan game: In Cubation (223 mb)

Officiële Website

 

In Cubation is een 3D spel waar je in kubussen begint.

Je bent uit je dagelijks, gewone leven gerukt en belandt in de grauwe schaduwen van de kubussen.

Je hebt duidelijk een doel: vlucht, kost wat het kost uit de kubussen.

Elk puzzel die je oplost zal je dichter bij het beantwoorden van de vragen brengen van wie je bent en hoe je hier bent gekomen.
 

Level 1 - "The Turquiose Level"

 

Dit level is over kleuren en symbolen. Vele puzzels zijn per spel verschillend (random) en kan je er geen oplossing voor geven of moeilijk uit te leggen is (ook vertaald vind ik het moeilijk om alles goed uit te leggen). Heb je aanvullingen of betere vertaling of uitleg van puzzels geef deze dan aub aan mij door per-email of in het NL forum zodat alle bezoeker het meteen kunnen lezen :)

Save het spel veel want het kan voorkomen dat er vreemde dingen gebeuren in een kubus en dat je dan geen toegang meer hebt in die kubus. Gebruik de escape toets (ESC) voor het spelmenu te openen. Snel knoppen: F5 spel saven -  F8 spel laden.

Je kan het ook in een andere volgorde spelen.

 

Schilderijenkubus

Na de intro sta je in een kubus met een rode wand en 3 schilderijen. Deze kubus is niet altijd toegankelijk.

Klik rechts op het papiertje - het is een hint voor de paarse logica puzzel, dus noteer deze aanwijzing.  

Noteer de zwarte en paarse kubussen op de  schilderijen. Klik van elke schilderij op het oranje plaque en noteer de datum.

 • Girl with a Broom (1651)

 • James Monroe (1816)

 • Nude Descending Staircase (1912)

Verlaat de kubus door de tunnel

 

Hendelkubus

Zet de 3 hendels naar je toe (beneden).

Ga naar de volgende kubus.  

 

Luikkubus

Het luik kan je nog niet openen.

Ga rechtdoor naar de volgende kubus.  

 

Pijp en Luchtklep Kubus

Draai aan de luchtklepwiel. Wacht tot het oranje vloeistof is gestegen en het geluid stopt.

Dit ontsluit het luik via de luchtdruk. Verlaat de kubus door de gebogen tunnel

 

Blauwe Kubus

Deze kubus heeft een blauwe wand en een wand met knoppen.

De knoppen  zijn de instellingen voor de hendels in de hendel kubus.

Noteer de instellingen van elke kleur, rood;blauw;groen en geel.

De knoppen met een klein zwart rondje in het midden betekent dat de hendel naar jouw toe staat voor die kleur (beneden).

De knoppen met een kleur betekent dat de hendel van die kleur van je af staat (omhoog). 

Voorbeeld van de foto

 

 • De rode instellingen - Omhoog;Beneden;Omhoog

 • De blauwe instellingen - Beneden;Omhoog;Omhoog

 • De groene instellingen - Omhoog;Omhoog;Beneden

 • De gele instellingen -  Omhoog;Omhoog;Omhoog

 

 

Ga terug naar de luikkubus.

Open het luik en ga naar de energie glasbol kamer (power orbs room).

 

Energie Kamer

Hier zijn 3 energie glasbollen (orbs), elk met een start en stop knop. De blauwe glasbol is kapot. Ook zijn er 3 straalzenders, elk met een gekleurde lens erin, die je kan bekijken maar niet kan meenemen. De gele zender werkt niet. Klik op de rode knop van de rode glasbol om deze te activeren. Als je knarsend geluid hoort dan zijn de hendels op rood afgesteld. Je kan geen bol starten als de hendels afgesteld staan op de kleur die je gebruikt. Ga terug en verander het naar een ander instelling als het niet werkt (dit als je een andere volgorde speelt).  

 

Draai rechts en zie een rondbord met 3 knoppen. Als je op een knop drukt hoor je een vreemd geluid en zie een symbool. Het symbool dat getoond wordt hangt ervan af hoe de status van de bol is. Als de rode glasbol niet geactiveerd is zie je een ander symbool. Noteer het  symbool van de geactiveerde rode glasbol. Je kan ook het symbool van de blauwe glasbol bekijken. De blauwe glasbol is niet geactiveerd en kan nooit geactiveerd worden. Dus je ziet het symbool van de niet geactiveerde blauwe glasbol. Achter de rode glasbol is de ladder terug, boven naar de luikkubus. Ga vooruit naar de hendelkubus.

 

Hendelkubus

Save als je nog geen save game hebt, omdat hierna de schilderijkubus niet meer toegankelijk is en kan je daar de aanwijzingen niet meer zien. Je hebt de rode glasbol geactiveerd, dus zet de hendels in de rode instellingen - Omhoog;Beneden;Omhoog.

Je hoort een soort motor geluid en ziet de rode kubus. Draai naar links en ga door de tunnel terug naar de luikkubus.

Neem in de luikkubus de linkertunnel en dan 1x vooruit de tunnel door.   

 

Code Box Kubus

Je weet de code nog niet. Draai naar rechts en ga een stap vooruit. Draai rechts en je staat voor een paarse wand met een knop.

Druk op de knop om de paarse logica puzzel te openen. De hints zijn op het papiertje in de schilderijkubus, maar deze is niet meer toegankelijk. Heb je de hints niet genoteerd laad een game en bekijk alsnog de hints. 

De puzzel is per spel anders. Uitgaande van de afbeelding hieronder zal ik proberen de puzzel uit te leggen. 

 

Het doel is om alle grote tegels van het linkerbord in de juiste rijen en kolommen in het rechterbord te plaatsen.

De letters komen in de eerste rij vakjes, de cijfers in de tweede rij, symbolen in de derde rij en de kleuren in de onderste rij.

Dit is op het aanwijzingspapiertje te lezen. Er zijn 2 kleine borden, links en rechts van de grote borden die aanwijzingen tonen.

 

De linkeraanwijzingen vertellen je welke tegels in dezelfde kolom kunnen staan, maar hoeven niet in dezelfde rij te staan. 

De rechteraanwijzingen vertellen je hoe de tegels in de rijen en kolommen met elkaar in verband staan, maar hoeven niet in dezelfde rij of dezelfde kolom met elkaar in verband staan.

 

WAARSCHUWING: Dit raadsel moet correct worden opgelost met elke tegel die je plaatst.

Als je één tegel verkeerd plaats sluit de puzzel en selecteert de puzzel willekeurig één van de drie aanwijzingsreeksen om ze te veranderen en moet je helemaal opnieuw beginnen. Plaats de Tegels nauwkeurig.

Sleep de tegel naar het vakje waarin je de tegel wilt plaatsen en klik de tegel iets aan de onderkant van dat vakje om het te plaatsen.  

 

Start

Eind

Zie van de rechteraanwijzingen in de onderste rij de cijfers - 2 4 1.

Cijfer 4 is doorkruist , dat wil zeggen dat 4 NIET tussen 2 en 1 staat.

2 is al geplaatst op het bord. 

Rechts zie je dat B boven 2 komt.

Zie van de rechteraanwijzingen in de tweede rij de kleurtegels - Groen;Blauw;Geel.

Zie in de vierde rij dat groen rechts van B komt want links kan niet.

Dan is de volgorde van de Onderste Rij: Rood;Groen;Blauw;Geel.

Rechts eerst rij zie je dat D en C rechts en naast elkaar van rood komen.

Dan wordt de Eerst Rij: BDCA

Links zie je dat 4 in kolom geel komt.

Rechts zie je dat 1 in kolom C komt

4 komt niet tussen 2 en 1.

Dan wordt de Tweede Rij: 2314.

Links zie je dat driehoek onder 2 komt en vierkant in kolom D.

Rechts zie je dat de ster links van A komt want rechts kan niet. 

Dan wordt de Derde Rij: Driehoek;Vierkant;Ster;Rondje.

 

Als je het goed gedaan hebt opent de puzzel en pak je de Zwengel.

De zwengel is blauw en heeft dus betrekking met de blauwe kubus en blauwe hendel instelling. Ga terug naar de hendelkubus.

Om daar te komen: Zie de paarse wand, draai rechts, 1x vooruit naar de code box kubus, draai links, 2x vooruit door de tunnel, neem in de luikkubus de rechtertunnel en draai naar links. Zet de hendels in de blauwe instelling: Van links naar rechts - Beneden, Omhoog en Omhoog. Draai naar links, vooruit naar de luikkubus en neem daar de rechtertunnel.

 

Je ziet een venster. De code voor de code box kubus is aan de buitenkant van de blauwe kubus geschreven, maar het is te ver om het te kunnen lezen. Je moet de blauwe kubus dichterbij zien te krijgen. Omdat de blauwe energie bol kapot is moet je het met de hand doen en daar voor heb je de zwengel. Draai rechts en ga vooruit. Draai links en Zie twee kleine gesloten panelen in de wand. Je kan het paneel met het vergrootglas van dichtbij bekijken. Verlaat de close-up via de omlaag pijl in de hoek van het scherm. Klik dan weer op het paneel om het paneel te openen. Zie wat tandwielen. Klik onder in het scherm op de zwengel en de zwengel licht op.

 

Klik op het tandwiel met een vierkantafbeelding in het midden. De zwengel wordt in het tandwiel geplaatst. Klik op de zwengel om aan de zwengel te draaien. Hoor je een knarsend geluid, dan heb je de hendels niet goed ingesteld.  Hoor je een zoem geluid en een bonk dan heb je de blauwe kubus verplaats. De zwengel is verdwenen en het paneel sluit. Draai 2x naar links. Zie een mozaïektegel.

Bekijk het van dichtbij met de vergrootglascursor. Noteer zoveel mogelijk wat je ziet.

Je kan hier later terugkeren, als dat nodig mocht zijn. Verlaat deze kubus en draai naar rechts.

Noteer de cijfercode - ????  is per spel anders. 

Draai naar links als je de code genoteerd hebt. Ga vooruit naar de luikkubus en 2x vooruit naar de code box kubus.

Tik de code in en pak de Zekering. Loop vooruit en draai rechts naar het zekeringkastje. 

Klik op de zekering in je inventaris. Klik op het lege slot in het zekeringkasje om de gele zekering in het slot te plaatsen.

Je hoort dan een elektrisch geluid. Draai rechts en ga door de tunnels terug naar de luikkubus. 

Open het luik en daal naar de energie kamer

 

Energie Kamer

Zie dat de gele zender nu aan is. Druk op de gele knop van de gele glasbol om het te activeren. Hoor je een knarsent geluid dan heb je de hendels in de gele instelling staan en moet je dat eerst veranderen naar rood of blauw (maar als je deze oplossing volgt dan staan ze niet op geel). Ga naar het ronde bord met de 3 knoppen bij de rode glasbol en klik op de gele knop. Noteer het symbool van de gele werkende glasbol. Je hebt nu 3 symbolen: Rood geactiveerde symbool, Blauw niet geactiveerde symbool en Geel geactiveerde symbool. Luister goed naar hun tonen. Neem de trap achter de rode glasbol naar de luikkubus, vooruit naar de hendelkubus en dan vooruit door de gebogen tunnel.

 

Je ziet een deur met een symbool. De vorm van het symbool is niet belangrijk. Wel is belangrijk dat het symbool niet verlicht is.

Draai je om en ga terug naar de hendelkubus. Draai recht en zet de hendel in de gele setting: Omhoog;Omhoog;Omhoog.

Dit opent de mozaïekpuzzel. Draai rechts en terug naar de deur symbool. Het symbool is nu verlicht.

 

Klik op het symbool en zie de mozaïekpuzzel. Hints van deze puzzel zijn te vinden in de tandwielkubus. 

Plaats de tegels in de juiste vakjes als van de mozaïek in de tandwielkubus. 

Klik op de gele knoppen die rondom de puzzel zijn - links, rechts, boven en onder. 

Een gele knop bepaalt de richting van een rij of kolom tegels. 

Klik je op een van de gele knoppen dan verschuiven de tegels per rij of per kolom een vakje op

Als je de puzzel opgelost hebt opent de deur en ga je naar de tweede Rode Kubus.

 

Deze puzzel is per spel verschillend, dus deze afbeeldingen kunnen bij jou anders zijn? 

Rode kubus - 2

Draai rechts. Open het paneel en zoem in op het geopende paneel. Je moet de symbolen intikken van de glasbollen.

Je hebt het rode geactiveerde glasbol symbool, symbool van de niet geactiveerde blauwe glasbol en het symbool van de gele geactiveerde glasbol. Groen heb je niet. Noteer per kleur de positie van het zwarte vakje en de andere kolom. Plaats de symbolen in het vakje en bij groen klik je een symbool in en druk dan op de witte knop. Als het andere paneel geopend wordt dan heb je het goede groene symbool gevonden. Gaat het paneel niet open zoek dan het goede groene symbool. 

 

Rood Geactiveerd

Blauw Niet Geactiveerd

Geel Geactiveerd

 

 

Als het paneel geopend is pak je er de Groene Lens uit. Verlaat de kubus door de tunnel. 

In de hendelkubus zet je de hendels in de groene positie - Omhoog;Omhoog;Beneden.

Draai links, ga naar de luikkubus, neem de linkse tunnel., 1x vooruit, draai rechts, 1x vooruit en draai naar links. 

 

Groene kubus

Je ziet een tunnel met een rooster, een groene hendel en groene zender. 

Plaats de groene lens in de groene zender. Trek aan de groene hendel. 

Het rooster wordt verwijdert en je kan de tunnel door. Draai daar naar links en ga de liftkubus in.

 

Liftkubus

De liftknop werkt niet. Klik met de vergrootglaspictogram op het linkerpaneel.

Herinner de jaren op de schilderijen? Herinner de paarse en zwarte kubussen op de schilderijen?

Op het eerste schilderen van de linkerzijde zijn alle vier kubussen paars. 

Tik in de bovenste rij het jaartal in van dat schilderij - "Girl with a Broom" is 1651

Als dat correct is wordt de code groen en gesloten. De code van deze puzzel verandert niet. 

Nu hebt je de volgende 4 cijfers van de code nodig. 

De twee andere schilderijen hebben slechts twee paarse kubussen. 

Dit zegt dat je 2 cijfers per schilderij nodig hebt. 

Het Nude Descending schilderij heeft 2 paarse en 2 zwarte kubussen.

Dus moet je de eerste 2 cijfers van dat schilderij gebruiken - 19.

Het James Monroe schilderij zijn de eerste 2 zwart en andere 2 paars. 

Dus moet je de laatste 2 cijfers van dat schilderij gebruiken - 16

Tik in de tweede rij het jaartal in: 1916.

 

 

De liftknop werkt nu. Druk op de knop om de lift te roepen. Stap in de lift, klik op de neerwaartse knop en je gaat naar level 2

 

Level 2 - Eerste Vleugel

Roestige kubussen. Voor je is een raam. Achter je is de lift die je niet meer kan gebruiken. Links is een kubus met rechts een rood raam. Ga in de liftkubus, met je gezicht naar het raam rechts naar de volgende kubus. Draai rechts en open het raam - Scherm met een hendel. Ga links naar de volgende kubus en open het luik in het rechterraam - Puzzel. Ga rechtdoor naar de volgende kubus. Klik op het raam voor je en zie groene puzzelstukjes. Pak de Gele Edelsteen tussen de puzzelstukjes. Ga links in deze grote kubus. Hier zijn 3 puzzels. Links van de deur een cijferpuzzel, rechts achter het raam een schelppuzzel. Klik links van de deur op de bol. Zie een cijfer en gekleurde cirkels met puntjes eronder. Je moet de gekleurde cirkels in de bolletjes plaatsen die met elkaar verbonden zijn. De som van de aaneengesloten bollen moeten hetzelfde zijn. De puntjes onder de gekleurde cirkels is het aantal van die cirkel. Bv Het cijfer is negen

 

Luik: Als de puzzel correct wordt opgelost, opent de deur. Ga door de opening naar de volgende kubus. Links voor je is een soort transportwagentje met een paneelpuzzel en links in de hoek een deurpuzzel. Je kan hier nog niets doen in deze kubus. Ga terug naar de kubus met het luik. Open het luik. Klik op de vakjes, zie een symbool en hoor een klik geluid. Je moet in een juiste volgorde op de vakjes klikken. Hoor je een klik moet je de volgende zoeken, zolang je op alle symbolen in de correcte volgorde geklikt hebt. Hoor je geen klik ga dan uit de puzzel en probeer het opnieuw. De vakjes tonen een vierkantcode als je het correct gaan hebt. Bij mij was de volgorde:

 

Ga rechts naar de kubus met de hendel. open het raam en trek aan de hendel - balletje rolt naar links. Ga rechts naar de lift kubus. Kijk door het raam aan de rechterzijde - je ziet een gele vleugel. Ga rechtdoor, draai rechts en pak de Paarse Stermunt (token). Ga terug naar de kubus met de gesloten deur en transportwagentje. Klik op de deurpuzzel. Plaats de gele edelsteen in het middenvakje aan de linkerkant. De puzzel wordt geactiveerd en linksboven langs de eerste rij komt een knikker. Klik op de pijlen om de knikker te laten rollen. De knikker rolt over een hele rij vakjes die dan oplichten. Verlicht alle vakjes. Een geel vakje stopt de knikker. Ga je over het vakje met het grijze symbool dan worden de vakje voor of onder, links of rechts gedoofd of verlicht, van welke richting je over het grijze symbool gaat. Branden ze allemaal gaat de paarse knop branden. Klik op de paarse knop, een deur wordt geopend en ga naar binnen.

Je zag deze kubus door de ramen vanuit de andere kubus. Save. Pak de Gele Vleugel. Rechts in de kast is een paars object. Links een apparaat met 4 knoppen en 4 symbolen. De 4 symbolen ken je nog van de Rode kubus - 2 op de bovenverdieping. Klik op een symbool en dan op de knop erlangs en hoor een geluid. De 4 symbolen hebben een verschillend geluid. Trek aan de hendel en zie 4 andere symbolen die ook een verschillend geluid hebben. dez reeks symbolen ken je nog niet. De geluiden heb je later nodig dus noteer een aanwijzing voor elk geluid! Rechts van dat apparaat is een zwartpaneel. Open het paneel en zie een schakelbord.
Lees wat erop het schakelbord vermeld wordt:

Het onderwerp heeft slechts de lift geactiveerd.

Bent u overtuigd.

Dat is verrassend!

Ik kijk er nu na.

Ik ga overschakelen naar de Omega frequentie om ons gesprek te maskeren en ik ga natuurlijk om veiligheidsredenen ze nu controleren.

Begrepen

Verbinding verbroken

 

Ga naar het paneel van het transportwagentje. Selecteer de gele vleugel in je inventaris en klik op de vleugel in het paneel om de puzzel te activeren. Je ziet negen vakjes met een rode kruis. Je begint een moeilijk weg om deze puzzel op te lossen. Zoals je al misschien gehoord hebt, heb je in verschillende kubussen een klik geluid gehoord als je die betreed of verlaat. Als je nu een kubus betreed of verlaat en een klik hoort, veranderd de rode kruis in een ster. De bedoeling is dat je nu de kubussen met een klik geluid betreed of verlaat en dat alle vakjes een ster krijgen. Echter, je mag de kubus waar je een klik hebt gehoord NIET meer betreden. 

 

Om te beginnen, draai links naar de kubus die je net uitgekomen bent (met de gele vleugel) en ga die kubus binnen. Verlaat de kubus en hoor een klik of ga op en neer tot je een klik hoort. Kijk nu ook op het paneel en zie dat een vakje een ster heeft. Ga naar de kubus waar je de paarse munt hebt gevonden - dus rechts deze kubus uit, rechts, 2x vooruit, rechts en 2x vooruit. Nummer de paarse munt kubus voor het gemak als 1 en de aangrenzende kubus 2 en tel verder met de andere kubussen.

 

Verlaat kubus 1 naar kubus 2. Je hoort geen klik? Ga terug naar kubus 1, terug naar kubus 2 en terug naar kubus 1 en nu hoor je een klik? Hoor je geen klik blijf je op en neer gaan tot je een klik hoort in kubus 1. Nu mag je kubus 1 NIET meer betreden en dit geldt ook voor de andere kubussen waarin je een klik hebt gehoord. Ga dus naar kubus 2 als je in kubus 1 een klik hebt gehoord. Hoor je in kubus 2 meteen een klik ga je verder naar kubus 3. Hoor je geen klik in kubus 2 ga dan naar kubus 3 en terug naar 2 tot je in kubus 2 een klik hoort. Doe dit bij de andere kubussen hetzelfde zodat je 7 sterren op het paneel hebt. Voor de 2 andere ga je op en neer naar de kubus van de gele vleugel en als je deze kubus verlaat hoor je ook een klik, dus In de kubus en als je de kubus verlaat. Heb je een klik gehoord IN de kubus en nog niet buiten de kubus dan ga je op en neer van het wagentje naar de deur van de gele vleugel kubus tot je daar ook een klik hebt gehoord. Dus rechts van het transportwagentje als je met je rug naar het wagentje staat en op en neer naar de deur en het wagentje. Branden alle 9 sterren op het paneel, druk je op de knop en het wagentje brengt je naar de tweede vleugel van de kubus.

Heb je geen 9 sterren moet je het opnieuw proberen.

 

 

Level 3 - Tweede vleugel

Pak voordat je het wagentje uitstapt de Gele Vleugel weer terug. Ga links en rechtdoor. Aan de linkerkant zie je kastje met een blauwwitte steen en 2 rijen knoppen. Rechts is een ander kastje met een rode steen. Klik onder op het handvat en lees een gedicht:

 

De Konari stenen zijn oude beenderen.

Maar zijn zij Devine?

Behoudt de dingen in de Lijn?

Zo'n schitterende Fowers die werken aan de Toren.

Wanneer de Kubussen groot zijn, iets kan hen laten vallen.

 

Verder naar rechts verder is een ander kastje met een zwart-gele steen. Ga verder rechtdoor naar de volgende kubus. Draai rechts, 2x rechtdoor. Rechts is een gele propeller van een safe en een knop. Plaats de paarse munt in het midden van de safe en zie een scherm met vierkanten, paarse knoppen en grote gele knop. Het witte vierkant heeft 9 vakjes. Je moet nu in de vakjes de vierkantcode in tikken. Deze code heb je gezien in de roestige kubus, achter het luik. Ook moet je ze in de juiste volgorde klikken van de klikken die je hoorde in die puzzel. Bij mij van de volgorde 

 

Heb je dit goed worden de paarse knoppen actief. Nu moet je in de vierkanten de symbolen plaatsen die je zag in de luikpuzzel - van links naar rechts. Met knop 2 selecteer je een symbool die in vakje 5 worden getoond. Met knop 5 plaats je het symbool dat je geselecteerd hebt, in het midden. Met knop 1 3 4 verwissel je de symbolen van positie. Voor mijn spel drukte ik op deze paarse knoppen:

 

222 5 22222 5 22 5 2 5 4 (2 en 4 wisselen van positie) en 2222

 

Druk dan onder op de gele knop. Ga uit de puzzel en klik op de grote gele knop en de ronde deur draait. Stap in de draaideur, druk op het kleine knopje en de deur draait naar de andere kant. Stap uit de draaideur, 1x vooruit en draai naar links. Open het raam en ga de kubus binnen. Pak van het tafeltje de Prototype Kubus. Zie links een robot. Open aan de bovenkant het luikje en zie een getal #11. Klik nu op de vingers van zijn rechterhand in deze volgorde: 113324. De robot draait en achter de robot opent een kubus. Ga die kubus binnen. 

Voor je zie je een apparaat met groene knoppen, daaronder een schuifplaat 5.6.7.8 en zwarte knop. Linkerzijde zie je een groen symbool en rechterzijde een blauw symbool. Beide zijn niet geactiveerd. Rechts van het apparaat staan 2 blauwe boeken. Klik je op de beide boeken dan wordt nu aan de linker en rechterkant een groen en blauw symbool geactiveerd. De geactiveerde symbolen zijn anders dan de niet geactiveerde symbolen. Nu ken je dus alle symbolen van de 4 kleuren in geactiveerd en niet geactiveerde toestand. Zoem in op de schuifplaat. Druk op de zwarte knop, een groen lichtje brandt en hoor een toon erbij. Verplaats de schuif en druk weer op de zwarte knop, hoor een andere toon bij een ander groen licht. Als je de tonen vergelijkt, met de tonen van de roestige kubus, hoor je dat toon 5 met de eerste toon van de gele niet geactiveerde correspondeert en ook correspondeert met het derde groene licht aan de linkerkant.

Snap je dit niet, laad dan een save game om die situaties daar nog eens te bekijken en de tonen te beluisteren? Tonen symbolen

Alles op een rijtje gezet:

 

Toon 5 =  toon 1 van Geel niet geactiveerd - Derde groenlicht Linkerkant
Toon 6 = toon 3 van Groen niet geactiveerd  -  Eerste groenlicht Linkerkant
Toon 7  = toon 2 van Blauw geactiveerd -  Eerste groenlicht Rechterkant
Toon 8 = toon 3 van Rood niet geactiveerd - Tweede groenlicht Rechterkant

 

Verlaat de kubussen en ga de tegenoverliggende kubus binnen - rechts van de draaideur. Draai rechts en ga naar het zwarte apparaat. Op het apparaat zie je het getal: #6. Links is een nis met een robot hand. Draai links en ga naar het glazenapparaat. Open de deur en plaats de prototype kubus in het apparaat. De deur sluit en druk op de gele knop. In het scherm moet je een cijfer code intikken. Ieder cijferslot heeft de cijfers 0 t/m 15. We weten deze code nog niet. Verlaat de kubus. Zie op het einde van de gang een hendel. Rechts een deur met een oranje en gele knop en 8 witte vierkantjes en links een paarse deur. Gebruik de hendel en ga naar de rechterdeur. Druk op de gele knop en de 8 vakjes ( 4 links en 4 rechts) worden geactiveerd. In elke vakje komt een rondje die snel verdwijnen. Om deze deur te openen moeten in de vakjes de symbolen van de geactiveerde of niet geactiveerde kleuren komen. Later meer hierover. Draai je om, ga op het einde van de gang door de paarse deur en beneden naar het paneel. Plaats de gele vleugel in het linkerpaneel en klik op het rechterpaneel om de puzzel te openen. 

 

Hier zie je 3 kolommen van 3 kleuren.

Elke kleur heeft een set van 2x5 knoppen.

Onder de knoppen is het getal: 15 0.00.

Je moet dit getal op 01,00 krijgen.

Druk op de knoppen en zie wat de knoppen doen. De eerste kolom knoppen kan je goed indrukken want dat zijn de donkere knoppen van het Eerste kastje met de blauwwitte steen.

De andere 2 kolommen moet je uitzoeken welke knoppen ingedrukt moeten worden om het getal op 01,00 te krijgen.

 

Heb je dat goed dan hoor je een lawaai en iets werd opnieuw geactiveerd. Druk op de zwarte knop je gaat automatisch uit de puzzel. De 2 blauwe zijdoorgangen zijn nu geopend. Ga door een zijdoorgang tot je een ladder ziet. Loop naar de ladder, ga rechts, een stap vooruit, draai je helemaal om en nu kan je via de ladder naar beneden. 

Rechts zie je 4 kolommen met een verschillend aantal kubussen. Dit is de code voor het glazenapparaat - 3, 7, 10, 9. Draai je om naar de rechterpilaar met een gekleurde kubus. Dat is ook een aanwijzing die samenhangt met de code. De linkerpilaar heeft een lege plek. Waarschijnlijk voor een andere kubus? Ga terug naar het glazenapparaat. Druk op de gele knop en tik de code in: 3-7-10-9. Klik op Lock Set en links in het scherm komt een vierkant met 5x5 witte vakjes. 

Aan de zijkanten zijn 5 gele getallen. Onder of langs een geel getal is een zwarte 0. Het doel is om van de horizontale rechter 0 ook in 10 te veranderen, hetzelfde voor de andere getallen. De drieën aan de rechterzijde hebben een verschillende kleur. Dit betekent dat je van elke kleur 3 vakjes kan opvullen. Het probleem daarmee is dat je 3 vakjes van dezelfde kleur in dezelfde rij aan elkaar moet plaatsen - horizontaal of verticaal  De kleuren hebben een verschillinde waarde: Rood 1 punt - Oranje 2 - Geel 3 - Groen 4 en Lichtblauw 5. De punten per kleur worden er bijgeteld als ze in de rij of rijen met een geel getal komen te staan - horizontaal of verticaal. BV plaats je in de horizontale rij, langs de 10, drie rode vakjes dan wordt er bij de horizontale zwarte 0 een punt bijgeteld. Ook worden er bij de verticale rij van 3 en 7 een punt bijgeteld bij de zwarte 0. Heb je dat correct gedaan klik je op Create. Het apparaat word in werkinggesteld en maakt van de prototype kubus een Akoestische Kubus. Pak deze kubus uit het apparaat. 

 


Ga terug via de ladder naar de pilaar met de lege plek. Plaats de kubus in de lege plek. Ga terug naar boven. Draai je om bij de ladder en loop naar het einde van de brug. Klim op de ladder. Vóór je is een raam. Draai je om en hier is ook een raam. Ga dit raam door.

 

 

Voor je is een pompmachine met een hendel. Rechts een scherm waarin je de 8 symbolen kan selecteren door op het symbool te klikken en links scherm met 2 lila knoppen die in verbinding staat met de vakjes in de deur. Nu is de opeenvolging zeer belangrijk. Aan de rechterkant van de ladder is een precies dezelfde kubus - overkant van deze kubus dus. De linkerkant is voor symbolen 1-4, van de deur met oranje en gele knop en 8 witte vakjes, en rechterkant voor symbolen 5-8. Linkerkant 1-4  - rood en geel actief zijn op de correcte kant. Blauw niet actief en groen actief zijn op de rechterkant. Deze moeten naar de linkerkant worden gebracht via  de pompmachine. Voor 5-8: Symbolen blauw actief en rood niet actief van de rechterkant zijn op de correcte kant. Geel niet actief en groen niet actief zijn op de linkerkant en deze moeten naar de andere kant worden gebracht. De rechterkant wordt de tegenovergestelde kleuren symbolen volgorde van de linkerkant. De linkerkant weet je de kleuren en volgorde al van de symbolen - Zie rode kubus 2. Rood Actief is op de correcte kant, dus beginnen we in de linkerkant (waar je dus al in staat). 

 

 

Rood

Actief

Blauw

Niet Actief

Groen

Actief

Geel

Actief

 

Geel

Niet Actief

Groen

Niet Actief

Blauw

Actief

Rood

Niet Actief

 

 1. Druk op de onderste lila knop.
 2. Selecteer het symbool van  rood actief.
 3. Klik op de hendel van de pomp.
 4. Druk op de bovenste lila knop.
 5. Ga naar de rechterkant.
 6. Druk op de onderste lila knop.
 7. Symbool Blauw niet actief.
 8. Klik op de hendel van de pomp.
 9. Druk op de bovenste lila knop.
 10. Symbool Groen actief.
 11. Klik op de hendel van de pomp.
 12. Ga naar de linkerkant.
 13. Druk op de bovenste lila knop.
 14. Symbool Geel actief.
 15. Klik op de hendel van de pomp.
 16. Druk op de onderste lila knop.
 17. Symbool Geel niet actief
 18. Klik op de hendel van de pomp.
 19. Druk 2x op de bovenste lila knop.
 20. Symbool Groen niet actief.
 21. Klik op de hendel van de pomp.
 22. Druk 2x op de onderste lila knop.
 23. Ga naar de rechterkant.
 24. Druk 2x op de bovenste lila knop.
 25. Symbool Blauw actief.
 26. Klik op de hendel van de pomp.
 27. Druk op de onderste lila knop.
 28. Symbool Rood niet actief.
 29. Klik op de hendel van de pomp.
 30. Druk op de onderste lila knop.

 

Met deze handelingen heb je de symbolen op de correct plaats geplaatst. Verlaat de rechterzijde. Draai je om.

Plaats de cursor onder in het scherm en klim via de ladder naar beneden.

Ga naar de deur met de 8 witte vakjes. Druk op de gele knop en de symbolen verschijnen. Druk op de oranje knop.

Gefeliciteerd je hebt het voor elkaar gekregen om de deur te openen en de kubus te verlaten.

 

Einde

 

 

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.
 

©GameSolves
http://www.gamesolves.nl.tt/
Nederlandse Forum

http://gamesolves.phpbbx.de/

Free Web Hosting