ireland.jpg (5182 bytes)maya2.jpg (5557 bytes)china.jpg (5615 bytes)
ship.jpg (4191 bytes)shambhala.jpg (5664 bytes)

 

 

Het Land van de Maya's

Vraag de gehurkte wijze man weer over alles uit. Plaats de eerste driehoekige steen op de tweede punt links van onderen. Je wordt nu naar het land van de Maya's geteleporteerd.

atlantis009.jpg (14024 bytes)
De juiste steen voor Maya

Loop vooruit en ga de trappen van de piramide op. Boven aangekomen draai je naar rechts en loop je naar de obelisk die daar staat. Neem de vierkante tegel uit de onderkant van de obelisk. Het blijkt een stuk lavaglas te zijn. Daal via de rechthoekige opening af in de piramide.

Onderzoek alle ruimtes en spreek de Indiaan aan. Ga weer via de trappen omhoog naar buiten. Ga via de trappen de piramide af. Loop naar de piramide aan de overkant en ga helemaal naar boven. Spreek de beide mannen aan die je daar tegenkomt en vraag ze over alles en iedereen uit.

atlantis010.jpg (10590 bytes)
De twee wijze mannen...

Loop naar links en ga door de deuropening rechts van je. Spreek met de priesteres en vraag ook haar over alles en iedereen uit. Neem het schone verband van haar aan Ga door de deuropening rechts naar het verblijf van de koning. Vraag hem over iedereen uit. Spreek daarna zijn dochter aan en daarna de medicijnman. Ga de deuropening weer door naar de priesteres. Neem onderweg daar naartoe het vuile verband van de koning in ontvangst.

Ga de kamer van de priesteres nu in en overhandig haar het vuile verband. Vraag haar over de Jaguar uit. Als ze je vraagt of je bereid bent om te gaan, kies je voor het duimpje omhoog. Je wordt nu geteleporteerd naar het Rijk de Doden. Vraag de vleermuis over alles en iedereen uit. Het blijkt dat je eerst nog even terug moet naar het land van de Maya's. Click op het voetstuk van de vleermuis om terug te gaan.

Verlaat de kamer van de priesteres en daal de piramide af. Loop naar de andere piramide en ga daar de trappen op naar boven. Onderzoek eerst de grote rechthoekige steen die je daar aantreft en let op de plaats van de verschillende sterren.

atlantis011.jpg (16012 bytes)
Onthoud het het sterrenbeeld voor later...

Ga weer via de rechthoekige opening naar beneden. Als je beneden bent aangekomen, ga je 1 maal naar links, 1 maal naar rechts en 1 maal vooruit. Als het goed is, ben je nu bij de Jaguar Puzzel. Los die puzzel als volgt op: Pak 4 zwarte bolletjes uit het linker bakje en plaats die op de onderste rij met gaatjes. Pak 1 staafje uit het rechter bakje en plaats dat over de vier balletjes heen. Plaats daarna de 4 balletjes in de rij gaatjes boven het staafje.

atlantis012.jpg (12845 bytes)
Duidelijk???

Draai naar rechts en ga 1 maal vooruit. Draai naar links en spreek de indiaan aan. Hij laat je nu naar beneden. Ga naar rechts en los de Slangen Puzzel als volgt op:

Pak 4 bolletjes en stop die in de onderste rij gaatjes van het één na onderste tableau. Stop 1 bolletje in de onderste rij gaatjes van het onderste tableau.

atlantis013.jpg (11595 bytes)
Duidelijk??

Ga op zoek naar de volgende Indiaan bij de volgende trap naar beneden. Spreek hem aan en hij laat je door. Ga de trap af. Loop rechtdoor tot je voor de afgesloten deur staat. Draai naar links en druk de schakelaar aan de muur in. Ga de geopende deur door. Loop naar het voorste gedeelte van het standbeeld van de krokodil. Los nu de Krokodillen Puzzel als volgt op:

Pak 1 bolletje en stop dat in het middelste van de onderste rij gaatjes van het onderste tableau. Pak 1 staafje en plaats dat over de onderste rij gaatjes van het één na onderste tableau. Pak 3 bolletjes en stop die in de één na onderste rij gaatjes van het één na onderste tableau.

Plaats 3 staafjes over de onderste rijen gaatjes van het één na bovenste tableau. Pak 1 bolletje en stop dat in de bovenste rij gaatjes van het één na bovenste tableau. Haal de krokodillenvoet uit de bek van de krokodil.

atlantis014.jpg (15072 bytes)
Duidelijk???

Loop naar de muur links van je en stop het stuk lavaglas en de krokodillenvoet in de vierkante openingen in de muur. Hierdoor gaat er een verborgen doorgang open. Neem het lavaglas en de krokodillenvoet weer uit de muur en ga door de geheime opening naar buiten. Denk erom: als je die beide stukken niet meeneemt, moet je later weer terug en alle puzzels nog eens overdoen!!!

Ga terug naar de piramide met de priesteres. Spreek haar weer aan en click op de vleermuis rechts van haar. Je komt nu terug bij het Rijk der Doden. Spreek de vleermuis aan en vraag hem over de regenboogbrug. Draai naar links en loop naar de uitsparing in het bos. Zoom in op de miniatuurjungle op de grond.

Je ziet nu de Regenboog Puzzel. Het is de bedoeling dat het miniatuurmannetje de hele jungle door loopt en stukje bij beetje de regenboogbrug vormt. Het stuk jungle is verdeeld in 9 stukken (3 kolommen en 3 rijen).

De horizontale rijen noem je 1, 2 en 3 van boven naar beneden.
De verticale kolommen noem je A, B en C van links naar rechts. De oplossing is als volgt:

Verplaats A1 naar A2
Verplaats B2 naar A1 en draai die 3 kwartslagen met de rechter muisknop
Verplaats C1 naar B1
Verplaats B3 naar C1 en draai die 1 kwartslag met de rechter muisknop
Verplaats C2 naar C3 en draai die 3 kwartslagen met de rechter muisknop
Draai C2 daarna 2 kwartslagen met de rechter muisknop
Draai B3 daarna 2 kwartslagen met de rechter muisknop
Draai B2 tenslotte 1 kwartslag met de rechter muisknop.
Click op poppetje helemaal onderin en zie hoe hij de jungle door rent, springt en vliegt en ondertussen de regenboogbrug opbouwt.

atlantis015.jpg (67902 bytes)
Zo moeten de stukken komen te liggen. Zie de opgebouwde regenboogbrug...

Als je in de jungle bent aangekomen, draai je je om en loop je tussen de twee roodbruine bomen door richting de grote paddestoel in de verte. Je kunt daar maar één kant op, dus dat kan haast niet missen! Loop verder door richting de grote paddestoel links van het bospad. Neem bij de eerste splitsing het rechter bospad richting de struik met de rode bessen. Als je tot stilstand gekomen bent, draai je naar links en raap je de eerste ster van de grond op.

Je moet nu het hele bos uitkammen op zoek naar nog zes van die sterren. Je moet er in totaal dus zeven hebben. Wil je een map van waar de sterren liggen E-mail me: gamesolves@crosswinds.net
Als je ze alle zeven hebt, loop je naar het open gedeelte in het bos met aan de rechter kant een staand beeld en in het midden een grote rechthoekige steen met gaten erin. Loop naar het staande beeld en plaats het lavaglas in de vierkante opening eronder. Loop naar de grote rechthoekige steen en plaats de sterren in de juiste volgorde, zoals je die op de steen bovenop de piramide hebt gezien.

atlantis016.jpg (44271 bytes)
De zeven sterren op de juiste plek...

Er verschijnt nu links van de grote rechthoekige steen een verborgen standbeeld. Loop daarheen en vraag het Luipaard over alles uit. Vraag daarna de slang over alles uit. Je moet voor hem op zoek naar twee schedels die volgens hem de overblijfselen zijn van wat ooit goden geweest zijn. De enige geruststellende opmerking van de slang is dat die schedels heel goed bewaakt worden. Nou, dat beloofd niet veel goeds…

Je krijgt nog een veer van hem overhandigd en daar moet je het mee zien te doen! Loop terug naar je kano op de rivier en ga aan boord. Vaar naar links en ga 6 maal vooruit. Je bent dan bij een donker stuk van de oever aangekomen. Ga daar aan wal en blijf het bospad volgen tot je bij twee bomen met een spinnenweb ertussen bent aangekomen.

Ga via de rechter boom omhoog en je staat aan de rand van het spinnenweb. Loop over die buitenste rand totdat je links van het kapotte gedeelte van het web staat. Loop 1 maal richting spin. Draai je dan om en loop terug naar de buitenste rand van het spinnenweb. Loop dan snel 1 maal naar rechts tot voorbij het kapotte gedeelte en ga dan snel naar het middelste van het web om de rups te pakken. Loop dan snel naar de buitenste rand van het web en spring naar beneden. Als je niet snel genoeg bent, word je door de spin te pakken genomen!

atlantis017.jpg (17061 bytes)
Dit is nog een makkie!

Klim meteen weer in het spinnenweb. Loop weer via de buitenste rand tot je weer links van het kapotte gedeelte staat. Doe 1 stap naar voren. Draai je om en loop terug naar de buitenste rand. Loop voorbij het kapotte gedeelte en je ziet tot je grote schrik een tweede spin tevoorschijn komen! Doe weer 1 stap naar voren, draai een kwartslag naar rechts en doe 1 stap voorwaarts. Draai nog een kwartslag naar rechts en loop naar de buitenste rand.

Blijf helemaal door lopen totdat je voorbij het kapotte gedeelte bent. Kijk achterom en zie dat 1 spin achter je aan zit op de buitenste rand en de ander juist richting de buitenste ring gedraaid staat. Ga nog 1 maal voorwaarts en als je achterom kijkt, zie je dat allebei de spinnen nu op de buitenste rand van het web zitten. Dat geeft jou de meeste speelruimte. Ga als een speer naar het midden van het web en pak onderweg de vlinder eruit. Blijf zonder te stoppen doorlopen om zo snel mogelijk weer uit het web te springen. Word je weer gepakt, dan ben je gewoon niet snel genoeg geweest!

atlantis018.jpg (13455 bytes)
Alle twee de spinnen op de buitenste rand...

Gewapend met beide attributen (de rups en de vlinder) ga je terug naar de kano. Vaar de rivier op of af totdat je bij het gedeelte van de rivier komt met de twee struikjes waar je aan wal kunt gaan. Loop rechtdoor totdat je bij de grote kikker komt. Geef hem de rups en daarna de vlinder en hij heeft een paar hele goeie tips voor je. Ga terug naar de kano en vaar terug naar het gedeelte van de rivier waar je het gedeelte van het bos in kunt met het spinnenweb. Loop daar het bos weer in en ga richting het spinnenweb.

Ga nog 1 maal het web in. Hallo, je wordt nu wel opgewacht door een kanjer van een spin. Loop weer door tot je links van het kapotte stuk staat. Stop van daar uit de groene veer in de kruising van de buitenste rand en de draad rechts van het kapotte gedeelte van het web.

atlantis019.jpg (42618 bytes)
Als je de groene veer geplaatst hebt!

Loop daar dan heen en loop meteen weer terug. Loop naar het midden van het web en pak het zwaard op. Draai je om en geef de spin een oplawaai met het zwaard. Loop weer als een speer naar het midden van het web en haal de schedels eruit. Ga meteen weer als de gesmeerde bliksem het web weer uit…

Ga terug naar je kano en ga bij de grote bomen weer aan wal. Loop weer naar het open gedeelte van het bos waar je het laatst met de slang gesproken hebt. Je weet wel, het stuk bos met de grote rechthoekige steen met de sterren erop. Geef de slang de twee schedels.

Ga terug naar je kano en breng nogmaals een bezoekje aan de vleermuis. Vraag hem uit over de schedel. Click daarna op zijn voetstuk om terug te keren naar het land van de Maya's. Ga het verblijf van de koning in en overhandig hem de goedgevulde schedels…

Terug op je eigen vaartuig, plaats je de eerste meest grijze driehoekige steen op de één na bovenste punt aan de linker kant van de boog van het planetarium en ga je op weg naar…

 

china.jpg (5615 bytes)
...China.

Free Web Hosting