Alida

27-11-2005

Kluis van Luke: Peghead

 

 

Map

 

 

Luke beheerd het Peghead (kop) gedeelte. De kluis van Luke ligt onder in het metalenstructuur gebied maar het is ontoegankelijk tot het raadsel in het Torentje is opgelost  De aanwijzing voor het raadsel in het Torentje is in de cabine van Luke.

Ga naar het Balkon als je in de centraleruimte staat. Draai links, rechtdoor de tunnel in, ga in het wagentje (T-Runner) zitten, klik op de hendel en het wagentje brengt je naar de zuidelijke kant van Alida. Draai rechts en stap uit het wagentje. Draai links en ga vooruit door een stenendeuropening. Voor je zie je de runes die achtergelaten zijn door de eerste kolonisten van dit eiland.

Volg het stenenpad tot de splitsing, draai rechts en volg het tot het laatste huisrune. Draai links (huis 5). Achter is een andere stenendeuropening, ga door de opening, ga naar beneden met de trap, draai links, rechtdoor de houtenbrug over naar de South Bay. Rechtdoor op de loopbrug in het midden is de Jacktower, rondom zijn de cabines van de bandleden.

Draai op de splitsing van de loopbrug naar links, 2 vooruit, draai links en open de deur van de cabine. Dit is de cabine van Luke. Links zijn de apparaten waarmee je de hints kan vinden voor het raadsel in het torentje. Zoomin op het apparaat dat op de stoel ligt. Druk op de bovenste knop. Het gebied wordt geactiveerd en de knop toont de cijfer 1. Dit is de Start positie, de punt in het gebied (ronde bol)  vertegenwoordigt het gebied van deze eerste positie. Je moet nu de richtingen van 1 tot 5 zien te vinden door de gebieden in de goede richtingen te draaien.

Roteer het gebied naar rechts. De knop toont een blauwe lege knop. 
Roteer het gebied naar rechts. De knop toont nummer 2.
Roteer het gebied naar rechts. De knop toont nummer 3.
Roteer het gebied omhoog. De knop toont nummer 4.
Roteer het gebied omhoog. De knop toont een blauwe lege knop. 
Roteer het gebied omhoog. De knoop toont nummer 5.

 

Dit is dus de correcte combinatie bewegingen voor het bovenste gebied in het torentje:

Rechts, Rechts, Rechts, Omhoog, Omhoog, Omhoog.

Gebruik dezelfde methode met de middelste knop, de correcte combinatie bewegingen voor het middengebied in het torentje is:

Omhoog. Links, Links, Links, Omhoog.

De correcte combinatie bewegingen voor het onderste gebied in het torentje is:

Rechts, Omhoog, Omhoog, Rechts, Omhoog.

Gebruik deze combinaties om de Gebieden in het Torentje op te lossen.

Ga terug naar het Balkon. Ga naar de centraleruimte. Ga achter de kolommen, ga rechts naar de hendel en zet de hendel naar links (of hij staat al links - zie foto a18 maar dan van Oost). Ga de Oost tunnel door, ga links, brug over en het torentje in.

Met het oplossen van deze puzzel krijg je toegang via de ladders naar het Grote Metalengebied dat je door het venster kunt zien

Als het gebied van de bovenste bol niet in de start positie staat (punt) dan roteer het tot het de punt toont. Gebruik dan de combinatie:
Rechts, Rechts, Rechts, Omhoog, Omhoog, Omhoog.

De bovenste sectie van het Gebied roteert en zet zijn laddersegment correct.

 

Als het gebied van de middelste bol niet in de start positie staat (punt) dan roteer het tot het de punt toont. Gebruik dan de combinatie:
Omhoog. Links, Links, Links, Omhoog.

De middensectie van het Gebied roteert en zet zijn laddersegment correct.

 

Als het gebied van de onderste bol niet in de start positie staat (punt) dan roteer het tot het de punt toont. Gebruik dan de combinatie:
Rechts, Omhoog, Omhoog, Rechts, Omhoog.

De onderste sectie van het Gebied roteert en zet zijn laddersegment correct .

 

De 4 gedeelten van de ladders zijn nu goed geplaatst. Het videoscherm toont nu de deksel (foto a-29) die nu open is en toegang geeft naar de kluis van Luke en in het Metalenstructuur gebied. De hints voor het apparaat met de cijfers is in de kluis van Luke.

Ga naar het balkon, ga rechts de opening door, volg de tunnel naar buiten, ga trap op, brug over langs de rotsen, ladder op, brug over, draai rechts, kijk naar beneden, ga met de ladder naar beneden, draai naar de andere ladder, kijk naar benden en de deksel is nu verwijderd (foto a-29). Kijk omhoog en draai je om, aan je linkerzijde is de lens waarmee je in het structuur kan kijken en je ziet dat de 4 ladders nu een geheel zijn. Ga met de ladder naar onderen, draai om en ga met de andere ladder verder naar onderen en je komt in de kluis van Luke.

Luke'sVaultGuitarGa een stap vooruit en bekijk de binnenkant van de kluis. Door het kluisglas zie je het favoriete gitaar van Luke. Zoomin op het gitaar. De punten (stip) die je op de hals van het gitaar ziet zijn de cijfers van het cijferapparaat.

Er zijn 8 puntpatronen op de gitaar en er zijn 8 vakjes in het cijferapparaat. De puntpatronen op het gitaar is de oplossing voor het cijferapparaat:
1, 2..1..3..1..2..1..4

 

 

Ga terug naar de centraleruimte en naar het cijferapparaat (de middelste ruimte). Draai de cijfers naar 1..2..1..3..1..2..1, 4.

De deur opent en je kan nu een rit maken naar Peghead.

Ga op de stoel zitten, trek rechts boven aan het handvat. Wanneer je in Peghead bent aangekomen, ga je vooruit en zoomin op het mechanisme Er zijn 3 lichten op de linkerzijde die branden en drie lichten aan de rechterzijde die uit zijn. Druk op de knop.

De lichten op de linkerzijde gaan uit en die van de rechterzijde gaan aan. Peghead heeft 6 stemmechanieken (pin) net als op een normale gitaar, 3 aan de linkerzijde en 3 aan de rechterzijde. Op een normale gitaar worden de snaren gespannen/gestemd met een topkam. Het gitaar van Alida heeft eveneens een topkam maar door hun grootte kan de machine slechts 3 stemmechanieken in n keer afstemmen de linker of de rechter kant. 

Druk op de knop zodat de linker 3 stemmechanieken (pin 1,2,3) actief zijn. Zoomuit, draai links en ga tweemaal voorwaarts. Je bent bij een donkere ingang. Ga de gang door, trap naar beneden en onderaan is een paneel. Dit is het paneel van de Machine voor pin 3. Het radarscherm heeft 2 pictogrammen waarvan een pictogram bij een driehoekje staat. De pictogram die bij het driehoekje in het radarscherm staat is degene die dan actief is. Druk op de knop.

De machine draait de pin180 graden om. Het radarscherm roteert eveneens en de pictogrammen tonen nu een andere richting (dus het andere pictogram is nu actief). Ga terug boven naar de machine, draai links als je de gang uitkomt, ga 1 stap vooruit, draai links en ga een andere gang door naar het paneel. Dit radarscherm is gelijkaardig als de andere behalve dat de positie van de pictogrammen verschillend zijn. Dit paneel is voor pin 2. Druk op de knop.

 
PegheadIcons/shapes

 

Ga terug boven naar de machine, draai links als je de gang uitkomt, ga 1 stap vooruit, draai links en ga een andere gang door naar het paneel. Dit paneel is voor pin 1 en kan je laten zoals het is (je hoeft eigenlijk niet op de knoppen te drukken, dit wordt later uitgelegd waar die knoppen voor zijn). 

Nu nog 4,5 en 6 bekijken. Ga naar de machine, druk op de knop zodat de rechtse 3 lichtjes branden en de rechter stemmechanische actief is. Zoomuit, draai naar rechts, vooruit de gang door naar het paneel voor pin 6. Druk op de knop. Ga nu naar het paneel van pin 4 (einde en rechtse kant. De middelste gang naar het paneel voor pin 5 daar gaan we dadelijk naar toe). Het pictogram van pin 4 laat je maar zo staan. Ga dan naar de middelste gang en naar het paneel voor pin 5.

ArrowControllerDit radarscherm heeft een Pijl. Druk op de knop. De pijl op het radarscherm draait 45 graden naar de linkerzijde. De pijl heeft 5 posities en de andere hadden maar 2 posities om te roteren. Druk herhaaldelijk op de knop tot de pijl naar boven wijst. Draai je om, ga 4x rechtdoor, draai dan naar rechts en aan de linkerzijde is een andere doorgang, klik in de opening, ga met de trap omhoog, kijk door het gat en je ziet een geel licht knipperen. Dit is stemmechaniek (pin) 4.

De pijl roteert de stemmechanieken die je dan door het gat kan bekijken. Ga terug naar het paneel met de pijl. Druk op de knop zodat de pijl 45 graden naar links draait. Ga terug naar boven en kijk door het gat. Dit keer zie je de bovenkant van pin 1 met een wit knippert licht. Als je dit gezien hebt dan laat (zet) de pijl op de eerste positie van pin 1 staan (b -20). Ga naar de machine en activeer de linkerkant (1,2,3,). Ga naar het paneel van pin1 (linkerkant de achterste gang door), klik op de knop en roteer het naar de andere pictogram. Ga terug naar boven in gang 5 (de opening is nu ook op een andere positie) en kijk door het gat. Je ziet nog steeds pin 1 maar nu is het knipperende licht blauw. Je hebt de pin nu omgedraaid en je ziet de achterkant van de pin. Zo kan je alle voorkanten en achterkanten van de stemmechanieken bekijken zodat je de bijbehorende kleuren van de pictogrammen kan ontdekken en dit kan gebruiken voor de oplossing van de Peghead Motors. Vergeet niet om de lichtjes van de kant die je gaat bekijken te activeren om het radarscherm te draaien naar de andere pictogram. Iedere pin heeft dus 2 kleuren en er zijn 5 stemmechanieken dat zijn in totaal 10 kleuren (9 want er zijn 2 groenen - pin 5 doet niet mee want dat is de pijl). En ook zoals je misschien al gemerkt hebt toen je de kleuren van de stemmechanieken ging bekijken was er een kant die niet werkte en dat er een extra pictogram is die geen kleur heef. Deze informatie zal je helpen om de puzzel van de Peghead Motor op te lossen waar we nu naar toe gaan.

 

PegheadIcon/colours

 

 

Ga voor het paneel van de machine staan, draai rechts, rechtdoor, draai links, 2x rechtdoor, draai links en ga de doorgang door aan de rechtse kant. Dit is de ruimte met het grote kompas dat naar het Noorden gericht staat. Ga met de spiraalvormige trap naar beneden, draai onderaan de trap naar rechts en zoomin op het mechanisme van de motor van Peghead. Druk op willekeurige knoppen om te zien hoe het werkt. De bovenkant van elke gedeelte toont een vorm die hetzelfde zijn als die je op de radarschermen gezien hebt. Er zijn acht knoppen en elke knop roteert een gedeelte van de motor naar een andere vorm. De middelste knop zal pas actief worden wanneer je alle pictogram vormen correct hebt geplaatst. Kijk omhoog.Boven zie je een kompas waarmee je het Noorden kan bepalen. Je weet welke pictogram bij welke kleur hoort maar je weet nog niet hoe je ze correct moet plaatsen. Er is een ander kompas ergens anders op Alida die ons de oplossing kan geven. Luke gebruikte de uitkijk (lookout) boven de runes voor de aanwijzing van de motor in Peghead. Ga daar nu naar toe.

Ga met het wagentje  (tegenover de grote machine) terug naar het Balkon. Ga met het andere wagentje (linkse doorgang van het balkon) naar de runes. Ga als je de stenendeuropening door bent een stap naar voren, draai links en ga de andere stenendeuropening door. Volg de tunnel tot het einde, draai rechts en ga omhoog tot je buiten bent. Je ziet recht voor je de Jacktower, draai je om en je ziet het andere kompas (als je het begin van de oplossing gedaan hebt dan weet je dit allemaal al).

Je kijkt nu naar het Noorden (N in het centrum) en als je goed kijkt kan je de Peghead door het centrum van het kompas zien. Direct voor je is een rode gekleurde houten paal. Er zijn 8 gekleurde houten palen rond het kompas en dit is de aanwijzing van Luke voor de Peghead motoren. Je staat Zuid en de paal is rood. Draai naar links, 1x vooruit en draai naar rechts.PegheadAnswer

Je staat nu in het Zuidwesten en de paal is blauw. Ga zo ook de andere palen af en noteer de kleuren en positie:

Als je het kompas met de Peghead motorgedeeltes combineert en je gebruikt de pictogram/kleur dan krijg je de volgende combinaties:

 

Zuid - Rood

Zuidwest - Blauw 

West - Paars

Noordwest - Paars

Noord - Blauw

Noordoost - Wit

Oost - Geel

Zuidoost - Groen  

 

Het enige probleem is dat je nog niet weet welke pictogram paars is? Pictogram E van pin 2 had geen kleur dus dat zal de paarse kunnen zijn of de lamp was kapot? Er is een andere manier om het te controleren. Ga terug naar de motor in Peghead ( via de 2 wagentjes en spiraaltrap naar beneden)

De palen van het Noordwesten en het Westen waren beide paars zodat de pictogramvorm hetzelfde zijn. Als je de gedeeltes van de 2 bekijkt en roteert zie je dat ze aan een kant dezelfde vorm hebben (vorm E en is paars). Bepaal eerst door naar boven te kijken waar het Noorden is.

Een reusachtig platform komt omlaag met een lift in een vorm van een kogel.

Draai links, ga omhoog, stap in de lift en klik op de knop. De kogellift brengt je naar  een ondergrondse grot waar het bi-Gebied werd ontdekt.

Ga 2x rechtdoor, draai rechts, kijk naar beneden, zoomin op het binnen gedeelte om

 over de tralies te kijken. Het bi-Gebied legt onderaan door n van die doorgangen  maar het is niet toegankelijk. 

Zoom dan weer uit, kijk omhoog, draai links, volgt de tunnel die je voor je ziet tot het einde en kijk dan naar beneden.

Dit is het Peghead gitaar. Zoomin op het gitaar, klik op de gebogen stang en de gitaar laat de Definitieve posities zien voor Peghead. 

Zoomuit, kijk omhoog, draai je om, 3x rechtdoor, draai links, ga met de trap omhoog, draai buiten naar rechts en kijk omhoog. Je ziet de schacht van de kogellift naar de Peghead (kop) van de gitaar. Kijk naar beneden, klik op het roestige mechanisme en zoomin op de knop.

Deze knop werd door Arin onschadelijk gemaakt voor degene die toegang tot het bi-Gebied had. Kijk wat rond, ga met de kogellift terug naar beneden en ga terug naar de grote machine van Peghead.

Zet nu aan beide kanten alle pictogrammen in de radarschermen op de goede plaats (en de pijl) en Peghead is opgelost.

PegheadFinalSettings

 

 

 

De volgende is de kluis van Juno

 

Alida - Luke - Juno - Arin - Einde

 

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves
 

Free Web Hosting