Alida

27-11-2005

Kluis van Juno: Potentiometers

 

Map

 

 

 

De kluis van Juno is in de zeefort ten zuiden van Jacktower maar het is ontoegankelijk tot het raadsel van de Hefboom van de Brug wordt opgelost. De Hefboom van de Brug is gelijkaardig aan de andere hefbomen in de huisru´nes maar het  heeft geen symbolen en het zal niet draaien tot alle andere 5 hefbomen correct worden geplaatst.

 

Start op het balkon en kijk naar de zee. Draai links, ga die opening door en ga met het wagentje naar de huizenru´nes.

Als je de stenenopening uitkomt ga je een stap naar voren, draai links, klik op de hefboom van huisru´ne 2, pak rechts van de grond een handvat (als je de inleiding van deze oplossing doorgelopen hebt dan heb je het handvat al gepakt en dan ligt het handvat er dus niet meer). Dit handvat is voor de hefboom in huis 5

 

Onder op de hefboom zijn symbolen - elk symbool is een verzameling van ÚÚn of meerdere vierkanten.

Er zijn totaal 5 symbolen en de kleine punt wijst aan welke actief is.

Draai aan het handvat om alle symbolen te bekijken

Draai rechts, achter is de andere opening die boven naar de uitkijk gaat.

Ga boven naar de uitkijk, ga op het uitstekende balkonnetje staan en kijk naar beneden.

Je hebt dan een overzicht van aal huisru´nes. Er zijn dus 5 huisru´nes en elke ru´ne heeft een hefboom. De vormen van de huisru´nes komen overeen met de symbolen die op de hefbomen staan. De 5 hefbomen moeten naar het symbool worden gedraaid naar de vorm die de huisru´ne vertegenwoordigt. 

 

 

RuinsFromTheLookout

 

Ga terug naar de hefbomen van huisjes 1. 2 en 3 en draai de hefboom naar het bijbehorende symbool van dat huisje. 

Huisje 2 is links als je de opening van de uitkijk uitkomt:  Het symbool is 2 vierkantjes langs elkaar.

Huisje is vanaf huisje 2: draai rechts, vooruit, draai links en 2x rechtdoor. Het symbool is 2 vierkantjes boven elkaar.

Huisje 3: draai 2x rechts, 3x rechtdoor, draai links, vooruit en zoomin op de hefboom. Het symbool is een vierkantje.

Huisje 4: zoomuit, draai rechts, vooruit, draai rechts, 2x vooruit, draai links, klik op de balk, de balk valt op de grond (als je de inleiding van deze oplossing doorgelopen hebt dan is de balk al weg) en zoomin op de hefboom. Het symbool is 3 vierkantjes waarvan de linkerbovenhoek leeg is.

Huisje 5: Zoomuit, draai links, 2x vooruit, draai rechts, 2x rechtdoor, draai links en rechtdoor.

 

Plaats het ontbrekende handvat op de hefboom (heb je al gedaan als je de inleiding doorlopen hebt). Het symbool is 3 vierkantjes waarvan een vierkantje in het midden is.  

Alle hefbomen (5) zijn nu met het correcte symbool geplaatst. .

 

Kijk dan omhoog, draai je om, vooruit, draai links, ga een andere stenendeuropening door, ga de houtenbrug over tot je niet meer verder kan.  

Draai dan naar links, draai aan het handvat van de brughefboom en de brug is nu compleet. Je kan nu naar de zeeforten en naar de kluis van Juno.

Ga verder de voltooide houtenbrug over, ga tunnel door, ga een andere houten loopbrug over tot het einde, draai rechts, ga andere tunnel door, met trap naar beneden tot je de ronde fort bereikt.

Ga de rechtse opening in, ga met de trap naar beneden, met een andere trap naar boven, draai links, 1 stap vooruit en draai naar rechts.

Dit is de kluis van Juno. Hij verplaatste zijn rijkdom naar de centralekluis maar liet een hint achter. De lamp op de tafel knippert onregelmatig maar het is eigenlijk een code die zich steeds herhaald. 

Herinner je nog wat er gebeurde in de hologrammachine als je met je hand over een vorm ging? De lamp herhaalde daar steeds 3 flitscodes van elke knop. Als de lamp lang uit is dan begint de lamp met de eerste code

De eerste flitscode is: (voor de linkerknop van de hologrammachine)
kort, kort
De tweede flitscode is: (voor de middelste knop van de hologrammachine)
lang, kort, kort, kort, lang, kort, kort
De derde flitscode is: (voor de rechterknop van de hologrammachine)
lang, kort, kort, kort

Gebruik deze codes om de hologrammachine raadsel op te lossen.

Ga nu helemaal terug naar de centraleruimte en naar de hologrammachine

Er zijn 9 hologram vormen voor elke knop van de machine (3 knoppen). Druk herhaaldelijk op een knop om alle vormen te bekijken. Elke vorm heeft een unieke flitscode die wordt geopenbaard wanneer je met je hand over de hologram gaat.Je zal zien dat alle vormen van een knop dezelfde flitsen hebben  Bv van de ster is altijd: lang, kort, kort en kort. 

Als je alle vormen controleert kan je opmerken dat de ' komeet ' 'de melkweg/wolk' en de ' ster ' dezelfde flitsen hebben zoals de lamp in de kluis van Juno.

 

CometHologram GalaxyCloudHologram StarHologram

 

 

Druk herhaaldelijk op de linkerknop tot de vorm van een ' komeet '

Druk herhaaldelijk op de middelste knop tot de vorm van de ' melkweg/wolk '

Druk herhaaldelijk op de rechter knop tot de vorm een ' ster '

Het hologramraadsel is nu opgelost! De deur opent en je kan een rit maken naar het Planetarium en de Potentiometers.

Stap in het wagentje en klik rechts boven op het handvat om het wagentje te starten.

 

Je komt dan in de centraleruimte van de 4 potentiometers (toon - volume regeling). Planetarium Juno was een begerige astronoom, de Potentiometers en de Jacktower zijn gevuld met zijn ontdekkingen. 

Wanneer je bij het Planetarium bent aangekomen ga je rechtdoor naar het andere wagentje. Open de deur en ga in het wagentje zitten. 

 en klik rechts boven op het handvat.

 

Dit wagentje dat kan vliegen (T flyer) werd voorgeprogrammeerd om een bepaalde route te vliegen die door het handvat rechts boven wordt geactiveerd. Aan de boven linkerzijde is een videoscherm. Klik rechts boven op het handvat. Let op de animatie op het videoscherm. Het scherm toont de Jacktower en de Cirkelpromenade met vier silhouetpictogrammen van insecten en kikkers. 

Klik op de silhouetten om hen te veranderen en trek aan het handvat.

Het handvat zal het wagentje niet in beweging brengen tot de silhouetten correct worden geplaatst. Er zijn 6 silhouetten die je eerst moet gaan bekijken in de cabine van Juno. De silhouetten verschijnen als 4 knoppen en het belangrijkste is waar zij op de Cirkel Promenade verschijnen.

Stap uit het wagentje en stap terug het wagentje in (Dit zet de video terug.) Trek opnieuw aan het handvat en zie waar de knoppen met betrekking tot de cabines verschijnen.

De knoppen verschijnen op de Cirkelpromenade tussen de cabines. Het videoraadsel wordt van de bovenkant van de Cirkelpromenade gezien. Het antwoord op dit raadsel is rond de Cirkelpromenade en in de cabine van Juno waar we nu naar toe gaan.

 

Ga naar de ru´nes (ga met het wagentje terug naar de Centraleruimte, dan met het wagentje naar de ru´nes.) Volg het stenenpad tot de splitsing, draai rechts, 3x rechtdoor naar huisje 6, draai links, ga rechtdoor de stenenopening door, tunnel door tot je de splitsing van de houten promenade bereikt.

Ga daar links en ga naar de TWEEDE cabine die van Juno is. Ga naar binnen en klik op het tafeltje.

Het ronde houteninstrument (Whabit) heeft de silhouetten van insecten en kikkers. Je activeer het mechanismen door boven op de hendel te klikken waarmee je door 6 insecten/kikker silhouetten kan roteren. Het silhouet die je nu ziet is een Bij.

Druk op de knop in het midden van het mechanismen

Het silhouet opent om het volledige beeld en het geluid van de Bij te openbaren.

Doe dit bij alle silhouetten

Verlaat de cabine van Juno, draai rechts, ga 6x vooruit en je staat op de splitsing van de promenade. 

 

De knoppen in het Planetarium wagentje van de videoraadsel verwijzen naar de geluiden tussen de cabines. Luister zorgvuldig naar de geluiden bij deze plaats, ÚÚn van hen is een insect - de Cicade. Bij deze plaats - tussen de cabine van Luke en de cabine van Arin moet het silhouet van Cicade geplaatst worden. 

Ga 4x vooruit. Opnieuw zal je een geluid van een Cicade horen. Bij deze plaats - tussen de cabine van Arin en de cabine van Leval moet het silhouet van een Cicade geplaatst worden. 

Ga 4x vooruit. Opnieuw zal je een geluid van een Cicade horen. Bij deze plaats - tussen de cabine van Leval en de cabine van Juno moet het silhouet van een Cicade geplaatst worden. 

Ga 4x vooruit. Opnieuw zal je een geluid van een Cicade horen.. Bij deze plaats - tussen de cabine van Juno en de cabine van Luke moet het silhouet van een Cicade geplaatst worden. Er zijn eigenlijk geen andere insect of  kikkergeluiden rond de Cirkelpromenade behalve de Cicade. Dus je hebt nu de oplossing van het Planetarium vliegwagentje.

(Cicade = Familie van het schuimbeestje en die in zuidelijker landen zoemende geluiden maken).

 

Ga terug naar het Planetarium wagentje (ga terug naar de ru´nes, ga met het wagentje naar de centraleruimte, dan ga met het Planetarium wPlanetariumT-FlyerPuzzleSolutionagentje naar het Planetarium.) Plaats alle silhouetten van het videoraadsel in het vliegwagentje op de Cicade en trek aan het handvat  

Je vliegt naar de eerste etage van de Jacktower.

Stap uit het wagentje, draai naar links, vooruit, draai rechts, vooruit, draai naar rechts, 2x vooruit, draai rechts en stap in de lift. Druk op de liftknop. Je gaat naar beneden, open achter in de gang de houten deur en je bent terug op de promenade. 

Met deze lift kan je nu sneller naar de cabines gaan en sneller terug boven in de toren

 

Ga naar de cabine van Arin (als je de lift uit loopt dan splitsing van de brug links en eerste cabine). Zoomin op het Planetenpaneel die in de hoek staat. Als het niet open is druk je op de knop. 

Er zijn 4 Planetenpanelen in de baai, 1 in elke cabine. Alle Planetenpanelen zijn verbonden met de Jacktower. Elke Planetenpaneel toont een verschillend planeetarisch systeem:2 hebben 4 planeten en 2 hebben 5 planeten.

Klik op de planeten. Als je een planeet selecteert dan zal het onophoudelijk rond draaien.

Klik op de zonknop in het midden zodat het ingedrukt is.

Doe dit ook bij de andere 3 planeetpanelen in de andere cabines (zonknop indrukken)

 

De ' zon ' knoppen zenden licht signalen uit via een baken die op het dak van de cabines staan en die je uit het patrijspoortje boven in de toren kan bekijken. Elke baken zendt een vooraf ingestelde flitscode uit die een bepaalde planeet vertegenwoordigt.

Ga met de lift terug boven de toren in. Kijk uit het patrijspoortje dat de cabine van Arin overziet, (stap de lift uit, draai links en klik 3x op het patrijspoortje die direct vooruit is.) en kijk neer beneden.

Door de bomen kan je de flitscode zien van cabine Arin: 
kort, kort, lang, kort, kort, kort.
(Als je geen licht ziet dan ben je vergeten om de zonknop in te drukken in de cabine van Arin).

 

Kijk uit het patrijspoortje dat de cabine van Luke overziet (zoomuit, draai om, vooruit, draai links, 2 voorwaartse, zoomin op het patrijspoortje en kijk naar beneden). Code van Luke cabine is: kort en lang 

Kijk uit het patrijspoortje dat de cabine van Juno overziet (ga linksom): Code is: lang, lang, kort, kort, kort, kort, kort.

Kijk uit het patrijspoortje dat de cabine van Leval overziet (draai rechts en overkant). Code is: kort, kort, kort, lang, kort.

Ga naar het planetenimage mechanisme voor de Jacktower raadsel (staat tussen de 2 patrijspoorten waar je nu staat). 

 

JacktowerImagersOperatingAls je op de promenade zou staan en richting doorgang ru´ne kijkt dan weet je de richting van welke cabine van wie is.

Het grijze model voor je is een replica van de Cirkelpromenade en de cabines: met de wijzers van de klok mee van linksonder dan is het - de cabine van Leval,de cabine van Arin, de cabine van Luke en de cabine van Juno. Elk cabinemodel is een image die de planeet toont die op het Planetenpaneel van de respectieve cabine wordt geselecteerd. Wanneer de Image Jacktower raadsel wordt opgelost dan kan je met het vliegwagentje naar het Waarnemingscentrum (Observatory).

Klik op de hefboom. planetariumOverhead

De hefboom van de eerste groene streep activeert 4 images.

De hefboom gaat terug en de Images verdwijnen. Elke licht baken van het cabinedak zendt een vooraf ingestelde flitscode uit die de correcte planeet vertegenwoordigt. Je moet nu eerst in de cabines de planeten van de planetenpanelen in de correcte positie plaatsen maar hoe komen we daar achter welke flitscodes voor welke planeten zijn? De planetenpanelen in de Potentiometer is het antwoord. 

Ga met het vliegwagentje terug naar het Planetarium en ga in het midden staan. 

 

 

Draai 2x naar rechts, 2x vooruit naar een koepeltje (dome), zoomin en open het 

koepeltje aan de rechtse kant.

Druk op de knop en er gaat een lichtje branden. Zoomuit, draai rechts en doe

dit hetzelfde met het andere koepeltje aan de overkant. 

Deze koepelschakelaars zetten alle lichten in de tunnels van de Potentiometer aan , 2 tunnels per schakelaar.

 

 

Ga in het midden staan en met je gezicht naar het wagentje (rug naar het vliegwagentje).

Ga 1x vooruit, draal links en ga rechts die tunnel (1) in. Open aan het einde van de tunnel de deur van de lift,

stap in de lift, sluit de liftdeur door op de deur te klikken en druk rechts op de bovenste knop

De lift gaat omhoog en brengt je naar de eerste verdieping van de Potentiometer. 

Druk opnieuw op de bovenste knop en de lift brengt je naar een andere koepelschakelaar. 

Open de liftdeur, open het koepeltje en druk op de knop. 

Deze knop activeert de verlichting in het Potentiometer Gebied.

Ga met de lift terug naar de eerste verdieping. Open de liftdeur en open het Planetenpaneel die voor je staat.

Dit Planetenpaneel  is identiek aan het Planetenpaneel in de cabine van Arin. 

Als je omhoog kijkt zie je het verlichte gebied.

Klik op de onderste planeet van het Planetenpaneel ( tweede ring vanaf het midden) 

Het drukken op een van de planeten veroorzaakt een opeenvolging van 3 gebeurtenissen:

Kijk omlaag en druk op de zonknop in het midden

De zonknop activeert de flitscode van de geselecteerde planeet. 

Klik nu op de planeet rechts van de zonknop (eerste ring van de binnenkant).

De flitscode van de baken op het dak van Arin is: kort, kort, lang, kort, kort, kort

Deze planeet heeft dezelfde flitscode als die op het dak van Arin.

Dit is de correcte planeet voor de cabine Planetenpaneel van Arin.

Doe dezelfde procedure met de andere Potentiometers om de correcte planeten voor de andere cabines te vinden. 

Ga dus de andere tunnels in, met de lift eerst helemaal naar boven om het licht aan te doen in de koepel,

dan een etage zakken, het paneel openen en op de planeet klikken en dan op de zonknop klikken.

Nummer de ringen 1 t/m 4 en begin in het midden

Arin: Eerste ring 

Juno: Tweede ring 

Luke: Derde ring.

Leval: Vierde ring.

 

CabinPlanetpanelsCorrectPlanets

 

 

Ga terug naar de cabine van Arin, (ga met de lift terug naar beneden, ga met het vliegwagentje 

terug naar de Jacktower, dan ga met de de lift van de Jacktower naar de Cirkelpromenade, op de brugsplitsing links en eerste cabine.) 

Klik op de planeet van Arin (eerste ring). 

Ga de promenade rechtsom, de volgende cabine is van Levan: Planeet op de Vierde ring.

Ga de promenade rechtsom, de volgende cabine is van Juno: Planeet op de Tweede ring.

Ga de promenade rechtsom, de volgende cabine is van Luke: Planeet op de Derde ring.

Ga met de lift terug naar boven en ga naar het Image apparaat.

Klik op de hefboom, hij gaat naar de eerste groene streep en laat de gekleurde planeten zien.

Als je de planeten goed hebt gezet in de cabines dan gaat de hefboom  verder naar boven naar de tweede groene streep en het wagentje draait.

Je kunt nu met het vliegwagentje naar het Waarnemingsgebied (Observatory) en het planetarium.

Om naar een van deze 2 plaatsen te gaan verander je de hefboom naar de andere groen streep van het image apparaat.  

Ga in het wagentje zitten, trek aan het handvat en je komt in het Observatory gebied.JacktowerSpherin

 

Stap uit het wagentje, ga 2x vooruit, draai rechts en zoomin op het bureau van Juno.

In het Waarnemingsgebied is een telescoop van Juno en op zijn bureau liggen enkelen planeetarische ontdekkingen. Er is ook een tekening die de nauwkeurige plaats van de bi- (globe) gebied (sphere) toont dat onder de zeebedding direct onder de kop van het gitaar van Alida is begraven. Juno ontving ook dezelfde e-mail die Kivas naar Arin verzond, aansporend om hen op het eiland samen te komen.

Zoomuit, draai links, vooruit en draai rechts. 

Dit is de Jacktower planetengitaar (spherin). Zoomin op het gitaar, klik op gebogen hendel  en zie de definitieve plaatsing van de planeten voor de potentiometers

 

 

 
PotPlanetpanelsFinalSettings

 

 

Ga terug naar de Potentiometers (ga met het vliegwagentje naar de eerste etage van de Jacktower, trek dan aan de hefboom van het Image apparaat om het terug te zetten naar de eerste groene streep, stap weer in het vliegwagentje dat je naar de Potentiometers vliegt). Plaats al Potentiometer Planetenpanelen volgens de Jacktower globegitaar. 

Tunnel een is de linkse tunnel van het gewone wagentje (kijkend naar dat wagentje). Ga met de lift omhoog en klik op de planeet van de vierde ring. 

Lift naar beneden, rechtsom naar de volgende tunnel (2). 

De Potentiometers is opgelost.

 

Nu gaan we naar de kluis van Arin. Ga terug naar de centraleruimte (met het gewonen wagentje naar de Jacktower, lift naar beneden, naar de ru´nes en met het wagentje naar de centraleruimte (mocht het wagentje in het ru´ne gebied er niet zijn klik dan rechts op een hefboom om het wagentje te laten komen).

 

 

Alida - Luke - Juno - Arin - Einde

 

ę Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves
 

Free Web Hosting