19-11-2005

Alida

Inleiding

Dit atmosferische grafische avontuur wordt gespeeld op een gitaargemodelleerde themaparkeiland in Alida die gecreerd is door een jonge en wilde succesvolle band.

Alida (de band) was uiterst succesvol. Wanneer het slecht begon te worden ging alles anders. De enorme kosten om Alida te construeren veroorzaakten verschillende meningen tussen de bandleden. Bovendien begonnen de mensen de band Alida te vergeten. Het geld kwam niet meer binnen via de verkoop. Elk bandlid construeerde een kluis met gedetailleerde systemen om hun gedeelte van rijkdom te beschermen. Deze gebieden van Alida werden gebieden,die niet door andere bandleden mochten worden betreden. Het meest ergst van alles was hun manager Kivas die heel wat van hun geld in heimelijke onwettige overeenkomsten stopte. Uiteindelijk, overtuigde Kivas de bandleden om het volledige fortuin in EEN centralekluis (main vault) op te slaan tot de dingen bedaarden. Elk bandlid gebruikte zijn gebied om een deel van de definitieve combinatie te bewaren om de kluizen te openen. Arin beheerd de Switch (schakelaar elementen); Luke de Peghead (kop); Juno de Potentiometers (volume - toon regeling) en Leval de Pickup (brug).

Spoedig daarna verlaat het bandlid Arin Alida en er wordt niets meer van hem gehoord. Bij het begin van het spel vraagt Julia om haar echtgenoot Arin te vinden en hem terug naar huis te brengen.
In deze oplossing beschrijf ik alleen de oplossing van het spel en geen verhaallijn erbij. Doordat ik bijna geen ruimte meer hebt moet ik dat doen en de foto's komen via de originele Engelse Oplossing
Met de cursor boven in het speelscherm is het menu..


Map

Je begint in Alida op het Balkon (balcony) en je overziet de oceaan. We gaan eerst wat bekijken van het Eiland zodat je de omgeving kan ontdekken maar je kan dit ook overslaan en meteen met de oplossing beginnen.

Draai rechts, rechtdoor, draai rechts en 6x rechtdoor de centraleruimte (central chamber) in. Draai links, rechtdoor naar het muziekapparaat van de maan en zoom in op het muziekapparaat.

Dit apparaat heeft witte en zwarte toetsen. Druk op de zwarte toetsen maar je hoort geen toon? Boven in de maan zie je een zwarte sleutel die je moet hebben, maar hoe?

Draai links en 2x rechtdoor naar een gesloten deur ( achter de deur is een wagentje (T-runner) dat je naar de bestemming brengt). 

Dit is de toegangsdeur van Arin's naar de Switch en Conservatory

Wanneer je de raadsels opgelost hebt dan worden de deuren toegankelijk 

Draai rechts, rechtdoor en zoomin op de achterkant van het muziekapparaat van de maan. Zoomin op het paneel en je leest ' 87523 '. Ga naar de voorzijde van het muziekapparaat. (zoom eerst 2x uit). MoonToneKeyNumbers

Druk op de witte toetsen in de volgorde die je op het paneel gezien hebt. Nummer de witte toetsen van links naar rechts 1 t/m 8 en druk op de volgende toetsen:' 87523 '. 

De zwarte staven bewegen zich naar beneden en staan in de goede positie om het muziekapparaat nu volledig te kunnen gebruiken.

Draai rechts, 2x rechtdoor, draai links, 2x rechtdoor (je gaat langs de West tunnel), draai links en rechtdoor

 

Dit is de toegang van Luke naar de kop (Peghead) van het gitaar.

Zoomin op het apparaat met nummers (wheels cabinet).

Verander het cijfer per vakje door op de knoppen te klikken en druk dan op het kleine vierkante knopje onder op het apparaat.

NumberWheelsCabinet

Elke vakje heeft de cijfers 1 tot 4. Het kleine knopje veranderd alleen het eerste vakje in punten als je erop klikt. Druk nu eens op het kleine knopje en houw het ingedrukt. Je zal nu zien dat alle vakjes veranderen in verschillende punten.

 

 

Draai rechts, 2x rechtdoor en draai links in de centraleruimte. Ga 2x vooruit (je gaat langs de Oost tunnel). Draai links en vooruit.ImagerMoonShape

Dit is de toegangsdeur van Juno naar de Potentiometers en de Jacktower

Zoomin op het hologramapparaat.

Druk op de linkse knop en je ziet een hologram met een maanvorm.

Druk op de middelste knop en je ziet opnieuw een hologram met een maanvorm.

Druk op de rechtse knop en je ziet opnieuw een hologram met een maanvorm.

Het enige echte verschil is dat de hologram van de linkerknop een blauwe tint heeft, de middelste een rode tint en de rechtse een groene tint heeft.. Als je nu meerdere malen op een knop drukt veranderd het symbool in de hologram Elke hologram heeft 9 vormen van planeten of hemellichamen

Druk herhaaldelijk op de linkerknop tot het een vorm van een ster heeft. Beweeg de handcursor over de  hologram en het geeft een flitscode. Elke vorm heeft zijn eigen unieke flitscode. De vormen hebben nu allemaal dezelfde flitscode. De flitscode van de ster is: lang, kort, kort,kort.

Ga terug naar de centraleruimte, draai rechts, rechtdoor, draai rechts en ga de Oost tunnel in. Ga verder tot je tegen een muur loopt, draai rechts, rechtdoor, draai links en 6x rechtdoor de tunnel door tot je bij een brug komtNeckSupportStoneGate

Ga de brug over (bekijk onderweg het uitzicht) tot je bij een deur komt. Kijk boven in het gat en je ziet een gedeelte van het waterhuis van Juno waar hij zijn experimenten in uitoefent. Deze stenendeur kan je nog niet openen, noteer het symbool op de deur. 

Draai je om, ga terug naar de centraleruimte, draai rechts, 2x rechtdoor, draai rechts, ga de West tunnel in en ga verder tot je een metalendeur bereikt. Deze deur kan je openen met de hefboom in de centraleruimte. Deze hefboom is in de westenkolom van de centraleruimte. Ga naar de centraleruimte.

CentralChamberWestColumnLever

 

Als je tunnel uit bent draai je links, vooruit, draai rechts, vooruit en draai je om. Je staat nu achter de kolommen. Draai links, vooruit, draai rechts, klik op de hefboom die je naar rechts beweegt en je hoort een geluid van een deur.

Ga weer de West tunnel in (klik links op de tunnel) en de metalendeur is nu open. 

MainVaultDoor

 

Ga de centralekluis in, draai rechts, rechtsdoor de glazenmuur om, draai naar links naar een deur met een rood lichtje. Zoomin op de deur, probeer de deur te openen met de deurhandvat maar zoals gewoonlijk zal deze gesloten zijn. Op de deur is ook een microfoontje, 2 knoppen en onder het rode lichtje nog een lichtje die niet brand.Alle kluisdeuren hebben microfoons die zeer gevoelig zijn om het geluid van het Alida gitaar op te nemen. Als je door het glas kijkt zie je het fortuin van de band. Draai rechts, 2x rechtdoor, draai rechts en stap in de lift.

 

Strummer

 

Druk rechts op de liftknop. De lift brengt je naar de Pickup (brug) van Leval. Zoomin op het paneel (strummer) die de snaren via een metalenplectrum van het Alida gitaar bespelen. Op het paneel is rechts een rond videoscherm, linksonder een microfoon en daarboven een schakelaar. Klik op de schakelaar om de metalenplectrum te activeren.Wanneer de plectrum klaar is met het spelen op de gitaar zie je op het videoscherm de Kluisdeur. Ga met de lift terug de kluis in, ga terug naar de centraleruimte en ga weer achter de kolommen staan. Met je gezicht naar de ruimte draai je rechts, rechtdoor, draai links en zet de hefboom naar links.  

Ga de Oost tunnel in (klik rechts op de tunnel), loop  tot je tegen een muur loopt, draai nu naar links bij de muur, ga de deur door (de hefboom heeft nu de linkse deur geopend als je de hefboom weer naar rechts zet gaat de rechtse deur open), draai rechts, ga rechtdoor en brug over naar een torentje (turret).

Torentje

In het torentje zijn 2 instrumenten waarmee je de kluisdeur van Luke kan openen en het geeft toegang tot de gebieden in het grote metalenstructuur (large metal sphere) waarvan je de ladders moet verbinden met het betreffende gebied.. 

Op de linkerzijde is een rond videoscherm dat altijd aan is, rechts zijn 3 ronden knoppen met secties gebieden van het grote metalenstructuur.. Het grote metalenstructuur.kan je door het venster zien. Op de linkerzijde is een rond videoscherm dat altijd aan is, rechts zijn 3 ronden knoppen met secties gebieden van het grote metalenstructuur. Het grote metalenstructuur.kan je door het venster zien.

TurretSpheresPuzzleRoteer het door met de cursor over de knoppen te slepen.

De gebieden kan je roteren naar links, rechts, boven of naar onder. Het videoscherm toont de binnenkant van het grote metalenstructuur.dat uit 4 horizontale secties wordt samengesteld. Elk gebied activeert zijn respectieve sectie van het grote metalenstructuur.wanneer je dit hebt opgelost. Onderzoek het grote metalenstructuur.

Draai je om, 8x rechtdoor, draai links, rechtdoor, draai rechts, 3x rechtdoor, draai rechts en 9x rechtdoor.

Draai op het balkon naar rechts, 3x rechtdoor, draai rechts, 3x rechtdoor, draai links, 10x rechtdoor, ga met de trap naar boven,LargeMetalSphereAccess draai boven 2x naar rechts, 3x rechtdoor, klik boven op de ladder, klim op de ladder naar boven, draai boven naar rechts, ga naar het einde van de brug naar een gebied van het metalenstructuur. Draai rechts, kijk naar beneden, ga met de ladder naar beneden, draai links, vooruit naar een andere ladder, kijk naar beneden en deze ladder wordt geblokkeerd door een metalendeksel. Deze deksel gaat open als je het raadsel in het torentje opgelost hebt. Je ziet ook het waterhuis achteronder in het scherm. 

Kijk omhoog, draai 2x naar rechts, aan je linkerzijde is een staaf waar je op kan inzoomen. Zoomin 3x op de stang en het is een lens waarmee je in het interne structuur van de Metalen Gebieden kijkt.

Het is hetzelfde structuur van het videoscherm in het torentje (je ziet de gebieden van de bovenkant). Er zijn 4 laddersecties die niet voltooid zijn om in een gebied toegang te krijgen. De laddersectie aan de linkerzijde is goed want met deze ladder ben je ook hier kunnen komen. Wat er ook binnen de Gebieden gebeurt zal je ook op het videoscherm in het torentje kunnen zien. 

ThumbwheelsPuzzleGa via de weg als je gekomen bent terug richting balkon tot de tunnel die naar het balkon gaat (zoom 3x uit, rechtdoor, ladder op, brug over, ladder naar beneden, brug langs de rots over, trap af, tunnel in.

Ga in de tunnel 5x rechtdoor, draai links, kijk naar beneden en klik op de witte knop. 

Kijk omhoog, draai links, 2x rechtdoor, draai je om, kijk omlaag en zoomin op de 3 draai schijfjes.

Er zijn dus 3 schijven maar je weet nog niet hoe deze moeten worden geplaatst. Zoomuit, kijk omhoog, vooruit, draai je om, kijk naar beneden en je ziet een ladder die ingeschoven is. 

CageCar

Ga naar het Balkon. (kijk omhoog, draai je om, 6x rechtdoor, draai rechts, 3x rechtdoor, draai links en 3x rechtdoor.

Je staat weer midden op het balkon, ga rechtdoor de andere tunnel in en op het einde van die tunnel stap je in het wagentje. Klik op de hendel voor je en als het wagentje stopt stap je rechts uit het wagentje. Draai links, ga door de  baksteendeuropening en je komt in een rune.

 

 

 

RuinsMap

 

Ga rechtdoor tot je bij runehuis 3 komt en ga het huis in.In het huis is een roestige metalenhefboom boven op een pilaar. Zoomin HouseRuin3Leverop de hefboom op de onderkant van de hefboom zijn symbolen. Elke symbool bestaat uit n of meerdere vierkanten. Er zijn totaal 5 symbolen en het kleine knopje is de plaats waar je het symbool vast zet.Draai aan de hefboom door op het handvat te klikken

 

Ga naar de hefboom in huis rune 1. (zoomuit, draai links en 3x vooruit)

Een andere identieke hefboom met dezelfde symbolen.

Ga naar de in huis rune 5. (draai tweemaal links, 6x vooruit, draai links en zoomin op de hefboom voor je)

Deze hefboom heeft een ontbrekend handvat. 

Ga naar de hefboom in huis rune 2. (draai links, 3x vooruit, draai links en vooruit naar de hefboom)

Nog een andere identieke hefboom. Rechts op de grond ligt een handvat die je pakt. Dit is het ontbrekende handvat van de hefboom in huis 5.

Ga terug naar huis 5 met het ontbrekende handvat. (draai 2x naar links, vooruit, draai rechts, 4x vooruit, draai links en klik op de hefboom voor je.) Plaats het handvat in het gat van de hefboom (beweeg de cursor over het gat van de hefboom en klik.)

Deze hefboom is nu operationeel.

 

Ga naar de hefboom van huis 4 (draai 2x naar links, vooruit, draai rechts, 2x vooruit, draai links, klik op de ingang van het huis, vooruit en draai naar links.

Zoomin op de houtenplank die tegen een hefboom leunt. Klik op de houtenplank.

De houten plank valt en je ziet de hefboom. Iedere huis heeft een identieke hefboom.

Zoomuit, draai links, 2x vooruit, draai rechts, 3x vooruit een baksteendeuropening in die moeilijk te zien is. Ga in de tunnel 12x vooruit (houtenbrug over). Kijk op het einde van de houtenbrug naar beneden

n touw hangt aan de overkant om de brug te repareren maar je kan het niet bereiken.Kijk omhoog, draai link en probeer om op de hefboom te draaien. Draai naar links, 19x vooruit, draai links, 6x vooruit de baksteendeuropening door, draai rechts, 11x vooruit en je hebt een  uitzicht over de runes. 

 

VooruitzichtDit is de uitkijk post van Luke Je hebt een overzicht van de de Runes op het balkonnetje. Het is ook de aanwijzing van Luke voor het raadsel van Peghead Motors. Recht vooruit is de Jacktower van Juno. Kijk omhoog. Bekijk daar n of andere ruimte van de bovenkant van de toren, maar er is geen zichtbare weg om daar te komen.Kijk neer, draai 2x naar rechts. Je ziet hier een grote kompas. Zie de N voor noord? Draai rechts, 4x vooruit en draai naar rechts. Het Alida gitaar is zichtbaar tussen de rotsklippen en komt overeen met het kompas achter je die naar het noorden richt. Draai links, 2x vooruit, draai rechts, vooruit en kijk naar beneden en je ziet een overzicht van de huizen. Ga terug naar de centraleruimte.

 

 

Nu je ongeveer weet wat waar is gaan we naar de kluizen van de bandleden ( de andere gedeeltes van het eiland bekijken we als we naar die gedeeltes toegaan om de raadsels op te lossen). De eerste is van Luke.

 

 

Alida - Luke - Juno - Arin - Einde

 

Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves

GameSolves
http://www.gamesolves.tk
Forum
http://pub24.ezboard.com/bgamesolves

Henk

Free Web Hosting