31-12-2004

R E M E D Y

Carol een Engels meisje van in de 20 is op een lange vakantie in Zweden.

Ze past op het huis van haar vriendin Lovisa die zelf op vakantie is in de Amazone.

Ze ontdekt dat haar vriend, Conrad die detective is, onlangs is overleden.

Via een brief die ze vindt, leest ze dat hij met een zaak bezig was.

Ze besluit om de zaak te proberen op te lossen.

Ze komt in mysterieuze posities in een land waar ze bijna niemand kent.

Ze gebruikt haar verstand en haar inzicht om de zaakjes aan elkaar te knopen.

Ze begint met de dingen te onderzoeken die Conrad heeft verzameld en er misschien achterkomt of deze zaak iets met de dood van Conrad te maken heeft.

 

Woning van Carol

Bekijk de postkaart op de tafel. Draai de postkaart om.

Ga naar de slaapkamer en bekijk de koffer. Open de koffer en bekijk alles in de koffer.

Ga naar de badkamer. Bekijk de wasbak. Bekijk en pak de ring.

Ga naar de keuken en pak het zakmes. Bekijk de ijskast. Lees de code van Conrad.

Ga naar de voordeur. Open de deur maar je kan nog niet naar buiten

Kijk naar beneden en pak het pakje van de grond die net geleverd is.

Open het pakje en lees de brief van Katarina Vogel.

Open de verzegelde brief met het zakmes.

Lees de brief van Conrad aan Carol die om hulp vraagt!

Open de voordeur. Ga op de map naar:

 

Katarina Vogel.

Ga via de trap naar de flatdeur van katarina naast de fiets.

Druk op de bel aan de linkerkant van de deur.

Ga naar Katarina die in de keuken (via de gang) een cake aan het bakken is. Draai 2 of 3 keer naar haar toe.

Zij zal uiteindelijk tegen je zeggen dat je in de woonkamer kan wachten. 

Ga naar de woonkamer,bekijk alles en ga op een stoel zitten (pijl naar beneden)

Praat met Katarina en gebruik alle dialogen. 

"Bedankt voor uw tijd " en je komt dan automatisch op de map.

 

The Tower Remains.

Draai rechts, ga naar de achterkant van de geparkeerde Volvo auto van Conrad (3x vooruit).

Draai rechts, onderzoek de boom en pak de rol staaldraad.

Ga naar de map.

 

Conrad's Apartment.

Bekijk het toetsenbord op de deur.

Druk de code in van Corad: 1958. Als dit correct is gaat het rode lichtje branden.

Open de deur en ga naar binnen.

Ga met de trap naar de deur met het naamplaatje van  "Conrad Vogel" op de brievenbus.

Bekijk de brievenbus en open het.

In je inventaris, combineer het staaldraad met de ring.

Gebruik de ring met draad op de brievenbus om de deur van het te openen.

Open de deur en ga de woning van Conrad in.

In de muur is een brandkast met een toetsenbord dat uit 4 gekleurde schijven bestaat. deze kan je nog niet openen. 

Bekijk de boeken onder in de boeken rek, rechts van de computer. 

Trek het boek “Pride and Prejudice” -"Trots en Nadeel" van Jane Austen eruit en bekijk het zorgvuldig.

Pak het blaadje dat eruit steekt aan de rechtse kant en lees de brief.

Bekijk de 2 foto's onder in de brief en pak verder naar onderen de zoldersleutel die op de brief is geplakt. 

'Of je de planten op zolder water wil geven'.

Bekijk het kabinetskastje met de telefoon, bekijk het kistje (soort fotolijstje) dat bij de telefoon staat.

Open het kistje en pak de autosleutels van Conrad. 

Ga naar de keuken (draai links bij de close-up van de boeken rek). 

Pak de lege fles en vul het met water.

Bekijk het witte kaartje dat op de vensterbank ligt - St. John’s graveyard. 

Verlaat de woning via de voordeur.

Links van de voordeur is een lift. 

Ga de lift in, bekijk de knoppen en klik op knop 5.

 

Ga via de trap naar de zolderdeur.

Gebruik de zoldersleutel op het slot om naar binnen gaan.

Draai naar rechts, vooruit, draai links en open de deur van de zolder van Conrad. 

Bekijk een rietenmandje, kijk in het mandje en pak de aansteker

Vind een doos en open het.

Bekijk en pak de foto van Conrad.

Geef de 3 planten water ( de fles zal dan uit de inventaris verdwijnen).

Verlaat de zolder (als je een fles met water hebt kan je de planten water geven)

Ga de lift in. Druk op de grote groene knop om naar de benedenverdieping te gaan en ga naar de map. 

 

The Tower Remains.

Ga naar de geparkeerde Volvo auto van Conrad. Bekijk de deur aan de kant van de bestuurder. 

Gebruik de autosleutels van Conrad op de deur om het te openen. 

Kijk onder op de vloer aan de kant van de passagier, zie een rode edelsteen en pak het.

Ga naar de achterkant van de auto en bekijk de kofferbak. Het is ook gesloten. 

Gebruik de autosleutels om het te openen. 

Bekijk in de kofferbak een zilver gekleurde blik met rode knoppen en groene vakjes.

Zie in de rij van de rode knoppen dat er leeg is. Plaats (sleep) de rode edelsteen in dat vakje 

Op het blik te openen moet je op de rode knoppen drukken en wel zo dat de groene vakjes allemaal grijs worden.

Als die allemaal grijs zijn wordt een vakje blauw om het blik te openen als je op de blauwe knop klikt. 

De oplossing is van links naar rechts.... 4: 2; 5; 3.

Klik op de blauwe knop en pak het kleine sleuteltje uit het blik.

Ga naar de map.

 

St. Johns Graveyard.

Ga de poorten door en draai naar links.

Ga naar de tuinman die op het kerkhof aan het werken is en praat met hem.

Toon hem dan de foto van Conrad en vraag dan of hij hem gezien heeft.

Vraag dan door tot hij niets meer te zeggen heeft.

Ga naar de voordeur van de kerk, open de deur en ga de kerk in. 

Voor, links van het altaar staat een piano. Als je wil kan je daar op spelen.

Ga naar het altaar, draai voor het altaar naar links en ga de trap op. 

Pak de kerksleutel die op de spreekstoel ligt. 

Terug naar het altaar en kijk richting voordeur.

Ga 3x vooruit, draai rechts, ga naar de paarse deur, gebruik de kerksleutel om de deur te openen. 

Draai rechts, open de deur en bekijk, open en lees de blauwe map op de tafel.

Blader naar de tweede pagina en klik op de naam "Gustav Grip".

"Hij heeft zijn adres veranderd ik hoop dat dit zijn huidig adres is"!

Verlaat de kerk en ga naar de map overzicht.

 

Gustav Grip.

  Ga boven naar de flat van Gustav Grip.

  Druk op de zoemer dichtbij het deurhandvat... "Kom binnen".

  Praat met Gustav en gebruik alle dialogen.

  Vraag of je het toilet mag gebruiken. Ga op de gang de badkamer in. 

  Bekijk de spiegel.

 Draai onder de spiegel de rode warme kraan open en door de stoom wordt de tekst zichtbaar op de spiegel:

 "Psalm 635".

  Verlaat de flat, ga beneden naar de voordeur, draai je voor de deur om en zie rechts een blauwe deur.

Open de deur en ga de kelder in.

 

Ga onderaan de trap en draai naar rechts. 

  Open deze deur en je komt in een donkere ruimte.

  Sleep de aansteker in het scherm om wat te kunnen zien. 

  Bekijk de oliekan en pak het.

  Doof de aansteker en verlaat deze ruimte.

  Draai 2x naar links, in de gang 2x vooruit, draai rechts naar de deur met het naambordje: Mangelbod.

  Open de deur en ga naar binnen. Kijk rond, bekijk en pak een vod van een tafel.

  Verlaat de kelder en ga terug  naar boven. 

  Als je bij de ingangsdeur terugkomt zal het automatisch sluiten en ben je opgesloten. 

  Met je rug naar de (zwarte) ingangsdeur, ga je vooruit, links, vooruit, draai links, open die deur en ga de fietsruimte in.

Pak rechts een ladder. Draai naar het venster en plaats de ladder onder het venster.

  Klim op de ladder, open het rechtse raampje en klim naar buiten.

    

Onderzoek alles in de achtertuin van Gustav.

  Zie een broek om een stang hangen.

  Probeer die broek te pakken: 'Het hangt te hoog'.

  Draai aan de hendel om de stang te laten zakken: 'De hendel klemt'.

Gebruik de oliekan op de hendel en probeer er dan aan te draaien. 

Pak een pasje uit de broek. Ga naar de map.

 

St. John's Graveyard.

 Ga de kerk in, ga 6x vooruit, draai rechts, bekijk het rode kerkboekje 

  Open het Psalmboekje.

  Blader door het boek tot je psalm 635 ziet. Noteer de nummer van de bladzijde.

  Ga naar de map.

 

Vivatech.

  Ga naar de voordeur.

  Probeer naar binnen te gaan maar de deur is op slot.

  Bekijk de pasjes scanner links van de deur.

  Schuif het pasje door de scanner en open de deur.

 Ga naar de deur voor je, bekijk het toetsenbord: K-code

  Druk het nummer van de pagina van Psalm 635 uit het Psalmboek in: 1205

 Open de deur, ga 6x rechtdoor in de gang, draai links en bekijk het naambordje op de deur.

Probeer het kantoor van Gustav Grip in te gaan

 Draai rechts, voorwaarts, rechts en door naar een opendeur (bij het kopieapparaat - spaceship). 

 Ga dat kantoor in, bekijk de computer, bekijk de muis en pak een kantoorsleutel langs de muis. 

Ga terug naar het kantoor van Gustav.

 Gebruik de kantoorsleutel op het slot en ga naar binnen.

 Er liggen hier vele dossiers. Zij zijn van geen belang behalve één rode... "Deze is anders".

 Open het. Het bevat een knipsel van een dagboek en een brief betreffende een overeenkomst. 

Onder op de overeenkomst brief ligt een geel papiertje van Vivatech: 

 Bekijk het en lees het (M: Rydgatan 3). "M... kan dat van Madeleine zijn?

Bekijk en open een klep van een kastje. Bekijk de kom met de stamper en pak de stamper.

 Heb toegang tot de computer.

 Klik op de knop van de monitor om het aan te zetten en bekijk het scherm van de monitor.

 De printer heeft geen papier. Verlaat het kantoor, draai links en ga naar de printer links in de hoek. 

Pak het printpapier, open de onderkant van de printer en stop het papier in de printer 

 Ga terug naar de computer, klik op 'continu'. 

 Ga terug naar de printer. Lees de uitgeprinte pagina. Lees vooral de P.S.

 Als je nu probeert om Vivatech te verlaten zal je zeggen dat je de sleutel van het kantoor van Gustav terug moet leggen.  

Ga terug naar het kantoor waar je de sleutel hebt gepakt en leg de sleutel terug langs de muis.

Verlaat het gebouw om naar de map te kunnen gaan: 

 

Rydgatan 3.

 Druk op de bel en praat met Marianne Stridh.

 Ga naar binnen en onderzoek de slaapkamer van Madeleine.

 Bekijk de ladekast, Bekijk boven op de kast achter de kaars een papiertje: Berga --- Smultronstigen 20 '.

 "Ik denk dat dit het adres is van het stukje grond van Conrad "

 Open de laden en bekijk een paar foto's.

 Lees het anonieme bericht! 'We weten alles over je onderzoek methodes'.

Ga naar buiten, Marianne is in de tuin en je komt op de map.

 

Conrad's Allotment.

Ga naar de ingang van de schuur. Gebruik de kleine sleutel op het hangslot.

  Open de deur en ga naar binnen.

Zie een affiche op één muur... Exposé 2002 --- De Tuinen van Greengrass.

Dit affiche heb je ook al ergens anders gezien!

  Verlaat de schuur en sluit de schuur weer af met het hangslot dat in je inventaris is gekomen toen je het open maakte.

Ga naar de map.

 

Conrad's Apartment.

Ga zijn flat in waar je nu zo naar binnen kan lopen.

Bekijk de brandkast in de muur. Er zijn 4 gekleurde rondjes. Klik op een rondje om de kleur te veranderen.

Gebruik de kleuren zoals je die gezien hebt van het affiche in de schuur: Exposé 2002 --- De Tuinen van Greengrass.

 

    Open de brandkast : Begin linksboven en met de klok mee: Geel;Paars; Roze; Rood.

  Klik op de brandkast om het te openen. 

Lees de analysebrief van: Scantech Biolibraries. "Ik ben benieuwd wie Bob is?

  Lees het gele briefje. Lees de dreig brief van 'I know' gericht aan Conrad Vogel.

Sluit de brandkast en verlaat de flat.

  Wanneer je de voordeur probeert te openen gaat de telefoon over. 

  Ga naar de telefoon en klik op de hoorn: "Ik let de hele tijd op je. Ga weg".

  Verlaat de flat en naar de map.

 

Katarina Vogel.

 Ga naar de tuin en vraag alles (2x).

Ga naar de map.

 

Bob’s Laboratory.

  De Laboratorium van Bob is in het Nanotech gebouw.

Ga naar binnen en praat met Bob.

Ga naar de map.

  

Downtown.

Dit is een grote stad. Als je wil kan je alles gaan bekijken.

 

Het enige wat je hier moet doen is te zoeken naar het hokje met de informatie videomachine naast de cactusvertoning. 

  Zie onder het hokje iets geels op de grond liggen. 

  Pak de Gele Roos: 'Dat is het symbool voor hoop?'.

  Onderzoek de roos, pak de haarspeld en de Roos.

  Ga naar de map.

 

Gustav Grip.

Open de blauwe deur van de kelder.

  Kijk beneden naar de geopende deur, gebruik de stamper om de deur te blokkeren zodat hij niet meer dicht kan klappen.

  Ga naar de ruimte met de fietsen (op de gang eerste deur links)

  Ga naar het venster en pak de ladder terug die je daar neer gezet hebt toen je door het venster het gebouw moest verlaten. Verlaat het gebouw via de voordeur naar de map (je pakt automatisch de stamper onder de deur terug).

 

St. John's Graveyard.

Ga de kerk in, 5x voorwaarts, draai links en ga de paarse deur door.  

 Draai rechts, open de deur, 

 Bekijk alles als je dat bij de eerste keer nog niet gedaan had.

Draai links (als je binnen stapt) en kijk naar boven.

Zie een rek met collecte zakjes.

  Onderzoek hen en probeer er een te pakken.

  Plaats de ladder tegen de kastdeur en klim op de ladder. 

  Pak een collecte zak en pak daarna ook de ladder terug. 

Ga boven naar de hangende kandelaar in de kerk: Draai links waar je de ladder had neergezet, rechtdoor, draai rechts, open die deur, draai links, ga de trap op, draai boven naar links, rechtdoor, draai rechts en voorwaarts naar een hangende kadelaar. 

Bekijk de blauwe spraybus met een schoonmaakmiddel die op de kandelaar ligt en pak de spraybus met de collecte zak.  

  De spraybus valt op de grond.

Ga beneden de kerk in en pak onder de kandelaar de spraybus (ligt voor de paarse deur). 

  Verlaat de kerk.

 

The Docks

  Onderzoek het gehele gebied.

  Zoek een grote container (achter in de haven waar boomstammen liggen) met een kleine zwarte rechthoekige bordje op de voorzijde.

  Bekijk dat naambordje. Het is vuil zodat je het niet kan lezen.

  Gebruik de spraybus op het naambordje maar de bus is verstopt. 

Gebruik de haarspeld op de spraybus. Gebruik de spraybus op het vodje in je inventaris.

Gebruik de vod op het naambordje: "Glocal Shipping".

Ga weg van de container, het begint te bliksemen, Carol hoort voetstappen achter haar. 

Ze wordt neergeslagen en vastgebonden.

 

Kijk omhoog, je ziet Marianne Stridh en praat met haar. 

Bekijk het touw waarmee je vastgebonden bent.

  Gebruik het zakmes op het touw om het los te snijden.

  Je kunt nu de loods onderzoeken. Bekijk het vliegtuigje en je ontdekt Madeleine die op een stoel is vastgebonden.

  Praat met Madeleine. Gebruik het zakmes op de draad waarmee zij is vastgebonden.

  Het zakmes is geen goed idee "ik wil haar niet verwonden ".

  Verder naar achteren staat rechts een bruin kastje.

  Open het kastje, bekijk de kniptang en pak de kniptang

  Ga terug naar Madeleine, gebruik dan de kniptang op haar en bevrijd Madeleine.

  Praat dan met haar. Ga naar de loodsdeur en bekijk de deur. 

Bekijk de luidspreker met gekleurde knoppen. Als je op een knop klikt hoor je een geluid. 

Draai je om en praat met Madeleine. Zij zegt dan dat ze de melodie heeft gehoord als ze de deur openende.

Ze zal het melodietje neuriën.

Kopieer de melodie die Madeleine neuriënde: 

Druk op de volgende gekleurde knoppen:- Grijs; Paars; Geel en Groen.

  Open de deur en zie de zonsondergang.

 

Woning van Carol (Home)

  Bekijk de envelop die aan Carol Reed is gericht

  Gebruik het zakmes om de brief te openen en lees de brief van Katarina over de dood van Conrad.

  Pak de pen die onder de envelop ligt.

  Gebruik de pen op het briefpapier en je schrijft een brief aan Lovisa.

Einde

 

© Dit document mag niet worden verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur en de inhoud mag in geen geval worden veranderd.

GameSolves
NL Forum

Forum
Henk

 

Free Web Hosting